Blog

Uzależnienie od Social Media – obudź się człowieku

Uzależnienie od Social Media – obudź się człowieku

Social Media sprawiają, że z łatwością możesz komunikować się z każdym bez względu na to, gdzie aktualnie się znajdujesz. Choć właśnie to był najważniejszy cel, jaki przyświecał twórcom poszczególnych portali społecznościowych, to obecnie stanowią coraz większe niebezpieczeństwo. Dlatego uzależnienie od Social Mediów jest groźne i musisz wiedzieć, jak sprawdzić, czy masz z tym problem.

Dlaczego Social Media mogą być niebezpieczne?

Zwróć uwagę na to, że korzystanie z Social Mediów ma naprawdę wiele zalet. W końcu nie tylko możesz uzyskać informacje od znajomych, ale też szybko się z nimi skontaktować. Poza tym przy pomocy mediów społecznościowych możesz też zyskać nowe umiejętności, np. biorąc udział w jakimś szkoleniu czy konsultacji. Jednak to jest tylko jedna ich odsłona. Druga jest groźniejsza, ponieważ portale typu Facebook, Instagram, Snapchat i Twitter są bardzo niebezpieczne, gdyż z łatwością możesz się od nich uzależnić. Wtedy przestajesz zwracać uwagę na inne obowiązki bądź realny świat, bo ważniejsze jest to, co dzieje się w sieci.

Jak sprawdzić, czy jesteś uzależniony od Social Mediów?

Znaczna większość współczesnego społeczeństwa korzysta z Social Mediów. Jednak nie jest to jednoznaczne, z tym że wszyscy są od nich uzależnieni. Jeżeli obawiasz się tego lub widzisz niepokojące objawy u kogoś z Twoich bliskich, to musisz sprawdzić, jakie zachowania uznawane są za groźne. Dzięki temu będziesz w stanie szybko zareagować i w ten sposób wyleczysz się z tej choroby.

Stosujesz wirtualny język

Masz problem, z tym że przestajesz kontrolować język Twoich wypowiedzi? Zaczynasz mówić do ludzi w taki sam sposób, w jaki zwracasz się do nich w Social Mediów? Oznacza to, iż zauważalny jest u Ciebie jeden z pierwszych objawów uzależniania od portali społecznościowych i przestajesz odróżniać język stosowany w świecie wirtualnym od tego, który jest stosowany na co dzień.

Masz problemy z palcami

Szczególnie kciuk jest narażony na odkształcenia i zwyrodnienia. Jednak bądź spokojny, bo dotyka to tylko osoby, które są już od dłuższego czasu uzależnione od mediów społecznościowych. Pamiętaj o tym, że kłopoty z prawidłowym funkcjonowaniem palców może być naprawdę niebezpieczny, więc nie lekceważ ich.

Reagujesz emocjonalnie na informacje

Bardzo ważnym symptomem uzależnienia od Social Mediów jest także reakcja na informacje, jakie tam się pojawiają. Zwróć uwagę na to, czy posty bądź komentarze innych użytkowników wpływają na Twój nastrój w jakikolwiek sposób. Odpowiedź jest twierdząca? W takim razie potrzebujesz pomocy specjalisty, ponieważ platformy społecznościowe stały się dla Ciebie zbyt istotne.

Nie potrafisz się wylogować

Kolejnym objawem uzależnienia od portali społecznościowych jest fakt, że ciągle czujesz potrzebę sprawdzania aktualności. Po prostu nie potrafisz wylogować się z platform, a jeżeli nawet to robisz, to za chwilę i tak tam wracasz. Poza tym nie wyobrażasz sobie dnia bez Social Mediów.

 

Jakie są skutki uzależnienia od Social Mediów?

Zauważ, że uzależnienie od Social Media to realny problem. Szczególnie wśród młodych osób, które potrafią korzystać z tych platform nawet przez 8 godzin w ciągu dnia. W konsekwencji dochodzi do różnych zmian w ich psychice, fizjologii, a także w relacjach społecznych. Poznaj najważniejsze skutki, które mogą Cię ominąć, jeżeli wystarczająco szybko zgłosisz się do specjalisty.

Skutki psychologiczne

Bez wątpienia skutki psychologiczne są bardzo ważne, a zarazem stanowią dla Ciebie spore zagrożenie. Przede wszystkim dlatego, że wirtualna rzeczywistość zaczyna wpływać na to, jak się czujesz. Poza tym Social Media oddziałują na Twoje poczucie własnej wartości, a szczególnie pozytywne bądź negatywne opinie innych osób. Konsekwencją tego jest fakt, że zaczynasz traktować polubienia oraz komentarze jako wyznacznik popularności. Niezwykle istotne jest także to, że uzależnienie przyczynia się do ograniczenia innych Twoich zainteresowań, obniża umiejętności poznawcze, a także zaburza cykl okołodobowy.

Skutki interpersonalne

Wielu naukowców uznaje, że właśnie problemy w relacjach społecznych stanowią jedno z najważniejszych niebezpieczeństw, jakie wiążą się z Social Mediami. W wyniku uzależnienia dostrzeżesz zanikanie więzi emocjonalnych, a pojawią się trudności w zawieraniu znajomości w świecie rzeczywistym. Poza tym życie online sprawia, iż zaniedbujesz codzienne obowiązki, rozluźniają się Twoje kontakty z innymi ludźmi, ale też zaczynasz kłamać, gdy ktoś zauważa Twój problem.

Skutki fizjologiczne

W przypadku skutków fizjologicznych szczególnie zwróć uwagę na osłabienie wzroku, a także skrzywienie kręgosłupa. Takie przypadłości są związane z przyjmowaniem niewłaściwej postawy ciała oraz z nieustannym wpatrywaniem się w ekran laptopa, tableta bądź smartfona. Zauważ, że nie są to jedyne problemy fizyczne, jakie są dostrzegalne u osób uzależnionych od Social Mediów. Oprócz tego pojawiają się wszelkiego rodzaju kłopoty z nadgarstkami np. zwyrodnienia stawów bądź zespół cieśni.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19