Warsztaty dla osób współuzależnionych
oraz osób bliskich

Warsztaty dla osób współuzależnionych oraz osób bliskich

KAŻDY Z NAS COŚ CZUJE I POTRZEBUJE – ŻYCIE Z OSOBĄ UZALEŻNIONĄ

Warsztat terapeutyczny dla osób będących w relacji z osobą uzależnioną – dla rodziców, małżonków, partnerów i osób bliskich.

Warsztat odbędzie się w dniach 19-21 listopada 2021 r

Warsztaty dla osób współuzależnionych oraz osób bliskich

„Dawno, dawno temu pewna kobieta przybyła do mędrca żyjącego w górskiej jaskini. Powiedziała mu, że chce się uczyć pod jego kierunkiem i posiąść wszelką wiedzę, Mędrzec obłożył ją stosami książek i zostawił samą, aby mogła je w spokoju studiować. Wracał jednak do jaskini każdego ranka, aby przekonać się, jakie poczyniła postępy. W ręce dzierżył ciężki kij. Za każdym razem zadawał jej to samo pytanie: – Czy posiadłaś już całą wiedzę?

– Jeszcze nie. Wtedy uderzał ją w głowę kijem. Powtarzało się to przez wiele miesięcy. W końcu pewnego ranka, kiedy – otrzymawszy przeczącą odpowiedź – podniósł kij i zamierzył się na nią, kobieta wyciągnęła rękę, złapała kij i powstrzymała cios. Szczęśliwa, że uniknęła uderzenia, ale jednocześnie przestraszona, że zostanie skarcona za swe zachowanie, spojrzała na mędrca. Ku swemu wielkiemu zaskoczeniu, zobaczyła, że ten uśmiecha się. – Gratuluję – powiedział. – Zdałaś egzamin. Teraz wiesz już wszystko, czego ci potrzeba. – Jak to? – Spytała. – Dowiedziałaś się, że nigdy nie dowiesz się wszystkiego – odparł. – A przy tym dowiedziałaś się jak uniknąć bólu.“ O tym jest właśnie ten warsztat – „o tym , jak uniknąć bólu i uzyskać kontrolę nad swoim życiem. Nauczyło się tego wielu ludzi. Ty też możesz się tego nauczyć.“ *

*“Koniec współuzależnienia. Jak przestać kontrolować życie innych i zacząć troszczyć się o siebie“ M. Beattie.

Warsztat jest skierowany do osób żyjących na co dzień z osobą uzależnioną, a także rodzin osób uzależnionych i ich bliskich.

Warsztaty dla osób współuzależnionych oraz osób bliskich

Dlaczego warto uczestniczyć w warsztatach?

 • Poznać sposoby komunikowania swoich potrzeb
 • Aby lepiej poznać i zrozumieć obecną sytuację życiową
 • Poznać własne emocje, spróbować je nazwać i nabyć umiejętności ich wyrażania
 • Oswoić lęk i samotność
 • Poznać sposoby komunikowania swoich potrzeb
 • Poznać inne osoby znajdujące się w podobnej sytuacji, wymienić się doświadczeniami
 • Dzięki tym warsztatom będziecie mogli odnaleźć siebie w obecnej, trudnej sytuacji

Warsztaty dla osób współuzależnionych oraz osób bliskich

Cele warsztatów:

BLOK 1: Samopoznanie siebie, integracja z członkami grupy, budowanie poczucia bezpieczeństwa
BLOK 2: Analiza własnej sytuacji życiowej, pomoc w odkrywaniu własnych emocji i przeżyć
BLOK 3: Poznanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z przykrymi emocjami
BLOK 4: Panel dyskusyjny, budowanie sieci wsparcia

Prowadzący:

 • mgr Monika Lulińska – Specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog o specjalności resocjalizacja. Posiada certyfikat Terapeuty Motywującego nadany przez Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej. Prowadzi sesje indywidualne i grupowe dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Pracuje zgodnie z ideą Ducha Dialogu Motywującego opartego na wzajemnej współpracy z pacjentem, wydobywaniu jego motywacji wewnętrznej i dążeniu do wdrożenia określonych przez niego zmian.
 • mgr Agnieszka Wódkowska – Terapeuta uzależnień, instruktor w trakcie certyfikacji. Terapeuta ACT ( acceptance and commitment therapy ) . Obecnie w trakcie szkolenia z zakresu Psychotraumatologii Praktycznej w podejściu psychodynamicznym i psychoanalitycznym. Prowadzi sesje indywidualne i grupowe dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Współwłaścicielka i założycielka Ośrodka Nefo Sp z.o.o.

Warsztaty dla osób współuzależnionych oraz osób bliskich

Harmonogram Warsztatu:

Piątek 19.11.2021r.:

16.00 – PRZYJAZD, ZAKWATEROWANIE
18.00 – KOLACJA
19.00-21.00 – BLOK 1

Sobota 20.11.2021r.:

8.00 – ŚNIADANIE
9.00 – 11.50 – BLOK 2
11.50 – 12.10 – PRZERWA KAWOWA
12.10 – 15.00 – BLOK 3
15.00 – OBIAD
16.30 – ZAJĘCIA REKREACYJNE – BASEN, SIŁOWNIA, KRĘGLE
19.00 – KOLACJA

Niedziela 21.11.2021r.:

8.00 – ŚNIADANIE
9.00 – 10.50 – WNIOSKI, REFLEKSJE Z DNIA POPRZEDNIEGO, BLOK 4
10.50 – 11.10 – PRZERWA KAWOWA
11.10 – 13.00 – BLOK 4
13.00 – OBIAD
14.00 – ZAKOŃCZENIE, PODSUMOWANIE WARSZTATU
15.30 – WYJAZD

Warsztaty dla osób współuzależnionych oraz osób bliskich

Inwestycja to : 980zł

Jeśli w warsztacie biorą udział dwie lub więcej osób z rodziny, inwestycja to: 800 zł /osoba

Cena warsztatu obejmuje:

 • zajęcia terapeutyczne oparte na metodach aktywizujących
 • zajęcia rekreacyjne : basen, siłownia, kręgielnia
 • zakwaterowanie od piątku, godz.16ta do niedzieli, godz.16ta
 • wyżywienie: śniadania ( sobota, niedziela ), obiady ( sobota, niedziela), kolacje (piątek, sobota)
 • bufet: kawa, herbata, ciastka
 • parking

Warsztat odbędzie się w Ośrodku Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o., Ośrodek Półwysep Wądzyn

Adres: Wądzyn 39, 87-327 Bobrowo

Miejsce gwarantuje wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 200 zł

WPŁACANA OPŁATA REZERWACYJNA (200zl) JEST BEZZWROTNA i jest gwarantem rezerwacji miejsca na warsztacie, wpłacając opłatę rezerwacyjną zgadzasz się na udostępnienie danych osobowych do procesu zapisu na warsztat i obsługi warsztatu.

Pozostała część kwoty płatna w dniu rozpoczęcia warsztatu przelewem bądź gotówką.

Wystawiamy faktury vat.

Nr konta do wpłaty : 75 2530 0008 2031 1031 8642 0001

Tytuł wpłaty : Warsztat, imię i nazwisko uczestnika

Przed dokonaniem wpłaty proszę o kontakt, tel.: +48 887 029 952 lub +48 887 029 968 lub kontakt@nefo.pl

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO).

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Terapii Uzależnień Nefo Sp. z o.o. (Administrator). W celu: niezbędnym do wykonania umowy, której jestem stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być kontrahenci Administratora współpracujący przy realizacji umowy, której jestem stroną. Do moich danych mogą też mieć dostęp również podwykonawcy Administratora (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe, audytorskie, kancelarie prawnicze.

Prosimy o potwierdzenie udziału w warsztacie 24 godziny przed rozpoczęciem warsztatu.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19