Uzależnienia

Czy wyjście z uzależnienia o własnych siłach jest możliwe?

Czy wyjście z uzależnienia o własnych siłach jest możliwe?

Uzależnienie to ciężka i długa walka, którą chory toczy sam ze sobą. Wyjście z nałogu jest niekiedy bardzo trudne. Nie oznacza to jednak niemożliwości tego zrobienia, wręcz przeciwnie – jeśli uzależniony ma silną wolę, jest w stanie tego dokonać. Od tego, jak wyglądać będzie proces leczenia, zależne jest wiele czynników. Istotne jest pytanie, które zadaje sobie wiele osób – czy wyjdę z uzależnienia o własnych siłach? Warto szukać odpowiedzi na to pytanie, a także wskazówek, które pomogą tego dokonać.

Uzależnienie – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Uzależnieniem nazywa się zaburzenie natury psychicznej, polegające na wykonywaniu czynności lub zażywaniu substancji psychoaktywnych. Uzależnienie polega na tym, iż chory traci kontrolę nad własnym umysłem i nie jest w stanie zaprzestać wykonywania tych czynności. Nałogiem może być wszystko – począwszy od słodyczy, korzystania z komputera, aż do zażywania śmiercionośnych dla organizmu substancji. Wyjście z uzależnienia to ciężki i żmudny proces, zarówno dla chorego, jak i jego bliskich, którzy nie mają odpowiedniej i specjalistycznej wiedzy w tym zakresie.

Czy wyjście z uzależnienia o własnych siłach jest możliwe?

Wiele uzależnionych osób boryka się z problemami natury psychicznej. Uzależnienie jest następstwem, wynikającym z nieumiejętności radzenia sobie z innymi problemami. Osoby uzależnione najczęściej wstydzą się swojego nałogu, przez co próbują najpierw wyjść z niego o własnych siłach. Niestety, często kończy się to fiaskiem. Uzależnienie, w szczególności od silnych substancji, niesie ze sobą szereg negatywnych skutków ich zażywania. U uzależnionego może wystąpić zespół odstawienia, który jest niesamowicie bolesny dla chorego. Występują wtedy objawy zarówno fizjologiczne, jak i psychologiczne, które uniemożliwiają wytrwanie w trzeźwości. Uzależnienie to skomplikowany proces, który spycha człowieka na margines, bowiem uzależniony jest w stanie zrobić wszystko, aby zdobyć niezbędną dla niego substancję psychoaktywną. W takim stanie, ciężko myśleć o silnej woli, która jest niezbędna do wytrwania w trzeźwości.

Dlaczego samotna walka z uzależnieniem jest tak ciężka?

Wyjście z uzależnienia to bardzo skomplikowany proces, który wymaga nie tylko woli walki. Nałogi potrafią być bardzo niszczące dla ciała, a odstawienie substancji, od której jest się uzależnionym, jest dla organizmu ogromnym szokiem. W przypadku uzależnień od narkotyków lub alkoholu, niezbędna jest detoksykacja organizmu, mająca na celu odtrucie organizmu z toksyn. Samotna walka z uzależnieniem jest tak ciężka, bowiem zmiany zachodzące w organizmie, mają podłoże zarówno w umyśle, jak i ciele. Oprócz chęci woli, a także detoksykacji organizmu, konieczna jest wieloletnia terapia, która pozwala wytrwać w trzeźwości i chroni przed powrotem do nałogu.

Wyjście z uzależnienia o własnych siłach – jak tego dokonać?

Aby pozbyć się nałogu, nie potrzeba tylko silnej woli, która pozwoli wytrwać w trzeźwości. Konieczne jest także znalezienie przyczyny uzależnienia, ponieważ tkwi ono najczęściej w psychice człowieka. Ludzie popadają w uzależnienia przez problemy, które pojawiają się na innym podłożu. W zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej, czy też zawodowej, niepowodzenia występujące na co dzień, mogą przyczynić się do popadnięcia w nałóg.

Uzależnienie zaczyna się od niewinnej chęci odstresowania się po ciężkim dniu.

Początkowo przynosi ulgę, której się potrzebowało. Jest to jednak złudne uczucie, gdyż organizm zaczyna wykazywać większą tolerancję i potrzebuje coraz większych dawek. Po czasie przestają być one ukojeniem, a uzależniony wpada w jeszcze większą frustrację, związaną z niemożliwością osiągnięcia stanu, którego pragnie. Oprócz fizjologicznych następstw zażywania różnego rodzaju substancji występują także te na podłożu psychologicznym. Obsesja ciągłego dostarczania narkotyku do organizmu jest silniejsza niż chęć posiadania normalnego życia. Wyjście z uzależnienia o własnych siłach jest możliwe tylko wtedy, kiedy chory rozumie istotę problemu, zna jego przyczynę, a także posiada odpowiednie metody, aby walczyć z uzależnieniem. Najczęściej jednak niezbędna jest terapia farmakologiczna, jak i psychoterapia, które pomagają w walce z uzależnieniem.

Czy wyjdę z uzależnienia o własnych siłach? Jest to pytanie, które dręczy wiele osób. Uzależnienie może dotyczyć każdego, niezależnie od wieku, czy też sytuacji materialnej, życiowej, czy też zawodowej. Jest to niebezpieczny dla organizmu stan, którego całkowite pozbycie się jest możliwe tylko w przypadku wieloletniej pracy, którą uzależniony musi wykonać nad sobą. Jest to także zmiana priorytetów, a niekiedy odcięcie się od dotychczasowego życia. Wyjście z uzależnienia o własnych siłach jest bardzo ciężkim procesem, lecz nie oznacza to, iż jest niemożliwe. Odpowiednie podejście do problemu, jakim jest nałóg, może być skutecznym motywatorem do walki o własne zdrowie, jak i życie. Warto jednak pamiętać, iż istnieją instytucje, takie jak Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO, które niosą odpowiednią dla uzależnionych pomoc i znacznie ułatwią proces powrotu do zdrowia.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19