Motywacja

„Zacznij od Bacha” – jak zmienić swoje życie?

„Zacznij od Bacha” – jak zmienić swoje życie?

„Żeby odnieść w życiu sukces trzeba się związać z porządnym z nazwiskiem. Tak właśnie powstała piosenka „Zacznij od Bacha” – powiedział kompozytor Zbigniew Wodecki. Właśnie między innymi, dzięki temu numerowi autor odniósł sławę i stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych muzyków w Polsce.

Jeżeli chcesz coś w życiu osiągnąć, zmienić pracę, mieć przynoszące satysfakcję życie, nic nie stoi Ci na przeszkodzie. Na zmiany nigdy nie jest za późno. Pamiętaj, że wszystko zaczyna się od Ciebie. Pierwszym krokiem, który musisz wykonać, jeżeli chcesz zmienić swoje życie, powinna być próba lepszego poznania samego siebie. Nie ma nic gorszego niż próbować zmienić własne życie, jednocześnie nie znając własnych potrzeb.

Na zmiany nigdy nie jest za późno

Z pewnością nie jedna osoba powie: „Kiedyś chciałem, myślałem, planowałem… i nic z tym nie zrobiłem, a teraz jestem już na to za stary”. Zwłaszcza z wiekiem tracimy otwartość i chęć do zmian. Aby jednak osiągnąć upragniony cel, trzeba wziąć życie we własne ręce zamiast czekać, co samo przyjdzie, tkwiąc tym samym w nieszczęściu. Warto podjąć wyzwanie, odważyć się realizować własne plany, wykorzystać ten odpowiedni moment.

Możesz po prostu zmienić fryzurę lub styl ubierania się, a możesz pójść dalej i rzucić złe nawyki, schudnąć, nauczyć się rysować lub grać na instrumentach muzycznych. W każdym razie zmiany zewnętrzne doprowadzą do wewnętrznych zmian, dzięki którym życie stanie się piękniejsze. Musisz tylko zrobić pierwszy krok.

Poznaj swoje potrzeby

Jeżeli chcesz zmienić swoje życie, masz pewnie do tego swoje powody. Jednak nie każdy rozumie, dlaczego te powody pojawiły się właśnie w tym a nie innym momencie. A może trwają już od długiego czasu? Zastanów się, jak zmiany, których chcesz dokonać, mogą wpłynąć na Twoje najbliższe otoczenie. Czy rodzina, jest gotowa na takie zmiany? Czy sytuacja zawodowa, również się zmieni? Często pod wpływem emocji i impulsu do działania, zupełnie się nie zastanawiamy nad konsekwencjami takich zmian.

Wiele osób chce coś zmienić w swoim życiu, ale tylko nieliczni rozumieją swoją sytuację życiową i to, co tak naprawdę wymaga zmiany. Po pierwsze powinno poznać się samego siebie, swoje potrzeby i pragnienia. Jeżeli tego nie zrobisz, będzie Ci trudno osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty. Nie możesz działać po omacku i starać się zmienić cokolwiek by to było, myśląc, że całe życie od razu będzie usłane różami. Działając w ten prędzej czy później wróci się do starych nawyków. A przecież nie o to chodzi, prawda?

Kiedy już nauczysz się słuchać samego siebie, daj sobie trochę czasu, odetchnij. Nie działaj pochopnie. Jeżeli zbyt szybko zaczniesz wyciągać wnioski ze swoich refleksji, mogę się one okazać tylko powierzchowne. Cała ukryta prawda będzie znajdować się powierzchnią wszystkich wymówek.

Zaufaj sobie

Większość otaczających Cię osób nie zawsze musi mieć rację, warto czasem iść pod prąd i zaufać własnej intuicji i ocenie. To jest Twoje życie i to Ty jesteś odpowiedzialnym za własną zmianę. Jeżeli nie nauczysz się ufać samemu sobie, Twoja zmiana będzie tylko jedną z wielu nieudanych prób na osiągnięcie satysfakcji i spełnienia. Powinieneś nauczyć się słuchać samego siebie i stawiać sobie trudne pytania. Czy na pewno potrzebujesz tej zmiany? Co było nie tak w Twoim dotychczasowym życiu? Czy ktoś Cię namówił do zmiany? Odpowiadając sobie na nie łatwe pytania, będziesz bliżej właściwych odpowiedzi i tego jak powinieneś postąpić.

Zacznij od Bacha - jak zmienić swoje życie_ Blog Ośrodek Terapii Nefo

Oczyszczenie umysłu i ciała

Warto zmienić swoje codziennie nawyki, prowadzić zmiany małymi krokami i zobaczyć jakie przyniosą rezultaty, zanim zdecydujemy się rzucić na głęboką wodę. Od czego więc zacząć? Oto kilka wskazówek:

wstawaj wcześniej niż dotychczas – w ten sposób znajdziesz czas dla siebie, którego brakowało Ci w ciągu dnia. Cisza i spokój, które panują o tej porze pozwolą Ci uporządkować różne sprawy w głowie;
postaw na zdrowe odżywianie – nikt nie mówi oczywiście o radykalnej zmianie diety, ale warto wprowadzić do swojego jadłospisu zdrowe przekąski, zmniejszyć porcje, urozmaicać posiłki, aby były zdrowe i smaczne oraz ograniczyć alkohol, papierosy czy inne używki;
wybierz aktywność dla siebie – każda aktywność jest dobra dla naszego zdrowia i samopoczucia, czy jest to bieganie, joga, taniec, tenis czy siłownia;
zrób porządek wokół siebie – czy jest to przestrzeń w pracy, czy w domu. Po prostu wyrzuć wszystko co niepotrzebne a bardzo szybko zobaczysz czystość i przejrzystość, które z pewnością wywołają uśmiech na Twojej twarzy;
uporządkuj swoje sprawy i zobowiązania – z pewnością jest niejedna rzecz, do której zabierasz się od bardzo dawna. Niespełnione postanowienia noworoczne, nauka języka obcego. Przypomnij sobie wszystkie obietnice dane sobie i innym i zdecyduj co powinieneś z nimi zrobić.

Żyjemy tylko raz, więc zróbmy z tego życia coś niesamowitego!

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19