Blog

Zakupoholizm – dlaczego chęć kupowania jest tak silna?

Zakupoholizm – dlaczego chęć kupowania jest tak silna?

Współcześnie coraz częściej ośrodki terapii uzależnień oferują pomoc w leczeniu nie tylko takich nałogów jak alkoholizm czy narkomania, ale też uzależnienie od hazardu, gier komputerowych czy zakupów. Są to realne i poważne problemy, które dotykają wielu osób i mogą prowadzić do poważniejszych zaburzeń psychicznych. Jeśli kupujesz dużo niepotrzebnych rzeczy, być może problem dotyczy także Ciebie. Przeczytaj artykuł i przekonaj się!

Zakupoholizm – syndrom XXI wieku?

W języku specjalistów uzależnienie od zakupów nazywane jest oniomanią od greckich słów onius – „na sprzedaż” i mania – „szaleństwo”. Jako termin medyczny został po raz pierwszy zaproponowany w XIX wieku przez psychiatrę z Niemiec, Emila Kraepelina, który zwrócił uwagę na dziwne zachowanie niektórych osób w centrach handlowych i sklepach.

Jednak dopiero w XXI wieku, wraz z rozwojem dużych galerii handlowych, problem zakupoholizmu urósł do rozmiarów pandemicznych. W samej Polsce na oniomanię cierpi ok. miliona osób, w USA ok. 13 mln, a w Wielkiej Brytanii ok. 700 tys. We Włoszech, Hiszpanii i Szkocji kompulsywne kupowanie dotyczy nawet 40% kobiet w wieku od 15 do 35 lat. Przy tym liczba zakupoholików stale rośnie, ponieważ teraz nie trzeba nawet wychodzić z domu, aby cieszyć się zakupami. W końcu wszystko można zamówić przez Internet.

Dlaczego pokusa zakupów bierze górę nad rozsądkiem?

Problemem zakupoholików jest irracjonalna, nieodparta potrzeba kupienia czegoś. Osoba chora nie zastanawia się przy tym nad słusznością zakupu. Właściwie często nie ma znaczenia, co kupuje – najważniejszy jest sam proces, z którego zakupoholik czerpie radość. Towarzyszące mu pozytywne emocje stają się rodzajem narkotyku, z którego rozwija się uzależnienie.

Wśród wewnętrznych przyczyn zakupoholizmu można wymienić:

 • stres;
 • poczucie niezadowolenia z siebie (z wyglądu, statusu społecznego, kariery);
 • depresję i zły nastrój;
 • samotność, brak przyjaźni czy romantycznej relacji.

Często zakupoholików męczy monotonia życia i rutynowe czynności dnia codziennego. W ten sposób zakupy stają się dla nich odskocznią od nudy i źródłem satysfakcji. Z czasem, gdy osoba doświadcza większych problemów i stresu, potrzeba kupowania zaczyna się nasilać, aż w końcu nie opuszcza go nawet na chwilę. Chęci kupowania nie pomaga przezwyciężyć także to, że na co dzień z każdej strony zasypywany jest ofertami sprzedażowymi i reklamowymi sloganami, które pobudzają go do zakupów.

uzaleznienie-od-zakupow

Choroba nie tylko ludzi dorosłych

Nawyk odwiedzania sklepów całymi rodzinami i brak kontroli w wychowaniu może prowadzić do pojawienia się uzależnienia także u dzieci. Od najmłodszych lat dorastają w świecie pełnym reklam i sklepów z półkami zapełnionymi najróżniejszymi kolorowymi przedmiotami, np. zabawkami. Zaczynają domagać się ich kupienia, wpadając w złość, gdy rodzice nie chcą spełnić ich próśb. Na kolejnym etapie dorastania problem może się tylko pogarszać, szczególnie gdy nastolatek ma dostęp do pieniędzy i jest pod silną presją grupy rówieśniczej.

Negatywne konsekwencje zakupoholizmu

Z pozoru nieszkodliwa czynność – robienie zakupów – może zniszczyć życie człowieka i jego bliskich, a także drastycznie zmienić jego osobowość. Konsekwencje zakupoholizmu są bardzo podobne do tych, jakie niesie alkoholizm, narkomania czy hazard. Oto niektóre z typowych następstw kompulsywnego kupowania:

 • ogromne długi osobiste i rodzinne (miesięczna pensja może zniknąć w ciągu kilku minut);
 • uciekanie się do przestępstw – kradzieże sklepowe, oszustwa, wymuszenia, a nawet prostytucja w celu zdobycia środków na zakupy;
 • rozwody, rozpad rodziny, zaburzenia osobiste i samotność.

Zakupoholizm postępuje szybko, przerwy między zakupami stają się coraz krótsze, a same zakupy – większe. Prędzej czy później u człowieka pojawiają się dolegliwości psychosomatyczne i choroby psychiczne takie jak depresja, czy nerwica.

Możemy Ci pomóc

Zakupoholizm to problem, którego nie należy lekceważyć. Im szybciej skorzystasz z profesjonalnej pomocy, tym lepiej, a nasz ośrodek terapii uzależnień ma duże doświadczenie w leczeniu także tych behawioralnych, w tym właśnie zakupoholizmu. Doświadczona kadra terapeutyczna Nefo dostosuje program zajęciowy do Twoich potrzeb i będzie wspierać Cię na każdym kroku leczenia. Napisz do nas i pokonaj swoje uzależnienie!

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19