Lifestyle

Zazdrość? Czy to też uzależnienie? Jak nie dać się zwariować w miłości?

Zazdrość? Czy to też uzależnienie? Jak nie dać się zwariować w miłości?

Zazdrość jest czymś naturalnym w związku, gdzie dwie osoby darzą się uczuciem. Niektórzy naukowcy uważają wręcz, że może pomagać w budowaniu poprawnej relacji. Jednak czasem zazdrość staje się wręcz chorobliwa, co może zniszczyć związek oraz zaufanie do drugiej osoby. Jeżeli Twój partner ma problem z zazdrością, to sprawdź, jakie są jej przyczyny i objawy, by wasz związek mógł się dalej rozwijać.

Jakie są przyczyny zazdrości w związku?

Niskie poczucie własnej wartości i lęk przed utratą kogoś bardzo bliskiego to jedne z najczęstszych przyczyn zazdrości. U partnera włącza się również strach, że go zdradzisz. Takie przekonanie potęguje uczucie zazdrości, przez co zaczyna być bardziej chorobliwa. Myślenie i postępowanie w ten sposób prowadzi u drugiej osoby do sporego obciążenia psychicznego oraz wielu negatywnych emocji, np. frustracji, żalu, smutku i pretensji. W konsekwencji pojawia się potrzeba coraz większego kontrolowania Twojego życia, by ustrzec się przed potencjalną zdradą. Istnieją też inne przyczyny chorobliwej zazdrości, czyli:

 • poczucie niższości,
 • brak zaufania,
 • powtarzanie błędów rodziców,
 • poczucie, że nie zasługujesz na miłość,
 • zespół Otella – to choroba, która objawia się patologiczną zazdrością. Zazwyczaj łączy się z uzależnieniem od alkoholu.

Zazdrość? Czy to też uzależnienie? Jak nie dać się zwariować w miłości?

5 oznak chorobliwej zazdrości

Zauważ, że zazdrość może przybierać różne formy. Często to uczucie zdaje się przyćmiewać całe zaufanie do Ciebie. W końcu może się okazać, że tkwisz w toksycznym związku, gdzie zaburzona jest wolność i przestrzeń osobista. Dlatego poznaj najważniejsze oznaki tego, że w Twojej relacji dochodzi do chorobliwej zazdrości.

Sprawdzanie rozmów i SMS-ów

Ciągłe kontrolowanie rozmów, SMS-ów oraz Social Mediów, to jedne z najczęstszych objawów zbyt dużej zazdrości w związku. Musisz jednak rozróżnić zwykłe pytanie typu „Z kim rozmawiałaś/eś?” od próby ograniczania wolności. W końcu może to być po prostu oznaka zaciekawienia. Jedna w przypadku chorobliwej zazdrości często dochodzi w takiej sytuacji do tego, że przy pierwszej lepszej okazji Twój telefon zostaje skontrolowany, a partner czyta wszystkie smsy i sprawdza historię połączeń.

Kontrolowanie wydatków

Najczęściej to mężczyźni mają problem z chorobliwym kontrolowaniem wydatków. Wtedy możesz się spotkać z pytaniami dotyczącymi ceny poszczególnych produktów bądź ubrań. Oczywiście złość na nieprzemyślane wydatki, jeżeli macie wspólny budżet nie jest niczym złym. Jednak jeżeli czujesz, że Twoje pieniądze są całkowicie kontrolowane, to może być oznaka nie tylko chorobliwej zazdrości, ale również przemocy ekonomicznej.

Ograniczanie kontaktów ze znajomymi

Próba ograniczenia kontaktów ze znajomymi dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Być może Twój partner lub partnerka mają przeświadczenie, że każda rozmowa, taniec lub uśmiech skierowany do kogoś znajomego są jednoznaczne ze zdradą. W konsekwencji dochodzi między wami do kłótni i jeszcze większego pogłębienia się problemów z zazdrością.

Częste wizyty w pracy

Nie ma nic złego w tym, że Twój partner raz po raz przyjdzie po Ciebie, gdy kończysz pracę lub umówicie się na wspólny lunch. Jednak w przypadku chorobliwej zazdrości uczucie tęsknoty za drugą osobą jest zastąpione potrzebą sprawdzenia obcego środowiska i potencjalnych rywali, czyli po prostu pozostałych współpracowników.

Ciągłe podejrzenia związane ze zdradą

Pamiętaj o tym, że tak naprawdę w przypadku zazdrość większość zachowań jest związana z podejrzeniem zdrady. Dla takiej osoby nawet bycie miłym i uprzejmym względem kasjera, listonosza lub nieznajomego może być oznaką tego, że masz kochanka. Takie sytuacje są bardzo obciążające dla psychiki obu stron, a przede wszystkim oznaczają brak wzajemnego zaufania.

Jak walczyć z zazdrością?

Jeżeli chcesz zacząć walczyć z zazdrością u Twojego partnera bądź partnerki, to przede wszystkim przeprowadź szczerą rozmowę, gdzie obie strony powiedzą o swoich uczuciach. Dzięki temu zaczniesz lepiej rozumieć powody, dla których postępuje w ten sposób. W takiej sytuacji wykaż się wsparciem, zrozumieniem i zapewnij o swojej miłości oraz innych emocjach, jakie czujesz. Właśnie ta ostatnia kwestia jest najważniejsze. Jeżeli czujesz, że sami nie poradzicie sobie z zazdrością, to dobrym pomysłem jest terapia dla par. W ten sposób razem zaczniecie pracować nad wspólnym zaufaniem.

Wiara w siebie

Pomóż drugiej osobie w dostrzeżeniu swoich mocnych stron. Nie bój się mówić komplementy i chwal umiejętności. Dzięki temu zyska pewność, że zasługuje na Twoją miłość. Poza tym partner dostrzeże, jak bardzo Ci na nim zależy.

Nie zapomnij o samokrytyce

W tym przypadku potrzebna jest krytyka oraz dogłębna analiza względem siebie oraz partnera. Dzięki temu określisz, czy jakieś zachowania mogły być przyczyną wybuchu zazdrości. Jeżeli je dostrzeżesz, to zacznij z nimi walczyć.

Znajdź jakieś zajęcie

Ważne jest także to, by każda osoba w związku miała też swoje życie. Najlepszym rozwiązaniem jest rozwinięcie jakichś pasji i zainteresowań. Dzięki temu Ty i Twój partner zyskacie więcej wolności oraz czasu dla samych siebie.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19