logo NEFO

Terapia stacjonarna

Wyjdź z uzależnienia dzięki terapii
w naszym Ośrodku

DIAGNOZUJEMY I LECZYMY UZALEŻNIENIA OD:

ALKOHOLU

NARKOTYKÓW

LEKÓW

HAZARDU

Stworzyliśmy dla Ciebie
nasz autorski program terapeutyczny

4 STEP ADDICTION HEALING PROCESS™

4 Step Addiction Healing Process™ jest głębokim i intensywnym programem, w którym psychoterapia prowadzona jest każdego dnia, 7 dni w tygodniu – po to, aby optymalnie i skutecznie wykorzystać czas Twojego pobytu w Ośrodku.

W naszym programie łączymy terapię grupową i indywidualną. Na terapii grupowej twoje wglądy i uświadomienia są wzmocnione przez dynamikę grupy. Współuczestnicy terapii dzielą się z Tobą informacją zwrotną, dzięki czemu odkrywasz siebie w relacjach z innymi. Na sesjach jeden na jeden masz możliwość zająć się bardziej osobistymi obszarami swojego życia i poszukać odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Na początku terapii oferujemy możliwość skorzystania z bezpiecznego procesu detoksykacji prowadzonego przez wykwalifikowany personel medyczny. Nasi terapeuci posiadają wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie zawodowe w pracy z osobami uzależnionymi. Mają również swoje własne, osobiste doświadczenia w zakresie uzależnień. W naszym Ośrodku terapeuci uzależnień lub pedagodzy pełnią całodobowe dyżury, aby zapewnić wsparcie podopiecznym w razie potrzeby.

CO ZYSKASZ ZAPISUJĄC SIĘ NA TERAPIĘ W NEFO

Terapia grupowa połączona
z terapią indywidualną

Wykwalifikowana kadra
z dużym doświadczeniem

Intensywny program psychoterapii
– 7 dni w tygodniu

Bogaty program zajęć dodatkowych
+ basen, siłownia, kort tenisowy, boisko

System rotacyjny – możesz dołączyć
w każdym momencie

Terapeuta lub pedagog
na nocnym dyżurze

Możliwość
wsparcia farmakologicznego
i konsultacji lekarskiej

Możliwość kontynuacji terapii
ze sprawdzonym terapeutą
po wyjściu z Ośrodka

ZADZWOŃ DO NAS
phone +48 887 029 952

NASZA TERAPIA JEST KOMPLEKSOWA

Nasz unikalny program terapeutyczny 4 Step Addiction Healing Process™ to nie tylko wykłady
na temat uzależnienia czy analiza Twojego przypadku.

TO GŁĘBOKA, WIELOPOZIOMOWA ZMIANA

Nadrzędnym celem prowadzonej przez nas terapii jest stworzenie najlepszych warunków dla trwałej zmiany. Używka taka jak alkohol, narkotyk, czy lek lub czynność taka jak hazard, jest jedynie symptomem długotrwałego problemu w Twoim życiu. Objawia się on między innymi w postaci silnego stresu. Kiedy próbujesz uwolnić się od napięcia, podkręcić wyniki w pracy, czy po prostu przestać czuć nieprzyjemne emocje, często automatycznie uciekasz w substancje psychoaktywne czy zachowania kompulsywne.

Dlatego w NEFO oferujemy Ci wielopoziomowy program terapeutyczny, w którym stawisz czoła życiowym trudnościom, wywołującym długotrwałe napięcie. Pracujemy na głębokim poziomie, w wyniku czego, w trakcie terapii aktywnie wypracujesz konkretne zmiany, uwolnisz się od trudnych emocji, odkryjesz siebie i stworzysz nową wizję swojego życia. Zbudujesz nowe, silne nawyki, które będą Cię skutecznie wspierać po wyjściu z Ośrodka. Takie terapeutyczne działanie wywołuje trwałą zmianę i sprawia, że odzyskujesz kontrolę i doświadczasz sprawczości w swoim życiu … na trzeźwo.

Pracujemy w nurcie behawioralno – poznawczym, psychoterapii systemowej, dialogu motywującym oraz wykorzystujemy rozwiązania Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu jak i podejście psychoterapeutyczne Miltona Ericksona.

Nasze programy terapeutyczne trwają

od 4 do 8 tygodni

Niezależnie od długości Twojej terapii w ośrodku przechodzisz następujące etapy:

POZNAJ ETAPY TERAPII W OŚRODKU

AKLIMATYZACJA

Poznasz zasady panujące w Ośrodku.

Zapoznasz się z procesem terapeutycznym

Zaznajomisz się z innymi uczestnikami terapii.

zaangażowanie

ZAANGAŻOWANIE

Odkryjesz wewnętrzną motywację do zmiany.

Umocnisz swoją decyzję o wyjściu z uzależnienia.

Uruchomisz swój potencjał i poczujesz zaufanie do własnych możliwości.

zaangażowanie

INTROSPEKCJA

Zbudujesz mocne fundamenty swojego poczucia wartości.

Ustalisz swoje priorytety na nowo.

Zwiększysz pewność siebie i odkryjesz swoją sprawczość na trzeźwo.

integracja

INTEGRACJA

Nadasz nowy sens swojemu życiu i poczujesz wiatr w żaglach.

Wypracujesz i ugruntujesz trzeźwe nawyki.

Stworzysz konkretny plan wdrożenia zmian po wyjściu z Ośrodka.

NASZ PROGRAM TERAPEUTYCZNY ZAWIERA RÓWNIEŻ

DODATKOWE ZAJĘCIA

WSPOMAGAJĄCE TERAPIĘ ORAZ REKREACYJNO – SPORTOWE

Nasz program wzbogaciliśmy o dodatkowe zajęcia terapeutyczne i zajęcia rekreacyjno – sportowe, ponieważ pomagają one przyswajać rezultaty terapii i wywołują w uczestnikach poczucie zadowolenia i dobrostanu. Dodatkowo, wspierają one integrację w grupie i wzmacniają budowanie relacji.

Dźwiękoterapia z udziałem gongów i warsztaty gry na bębnach zredukują Twoje napięcia, zniwelują stres i wyzwolą w Tobie endorfiny, zwane hormonami szczęścia. Wyciszysz się, uspokoisz rozbiegane myśli i wzmocnisz swoje poczucie wartości.

W ramach zajęć dodatkowych możesz też popływać w basenie, a w wolnym czasie skorzystać z plaży i kąpieliska, łowić ryby czy zachwycić się zachodem słońca.

W wyznaczonym czasie będziesz mieć dostęp do kortów tenisowych, boiska do piłki nożnej i siatkówki.

Dzięki zajęciom rekreacyjno-sportowym, które oferujemy, nie tylko zintegrujesz efekty terapii, ale nauczysz się również nawyków dbania o zdrowy styl życia, które wesprą Cię po wyjściu z Ośrodka.

Do naszych grup można dołączyć
w każdym momencie

Pracujemy w systemie rotacyjnym

Do naszych grup można dołączyć w każdym momencie, co podnosi motywację uczestników i efektywność procesu terapeutycznego. Uczestnicy uczą się od siebie nawzajem – starsi stażem dzielą się swoimi doświadczeniami, dzięki czemu młodsi skuteczniej motywują się do zmiany.

Bardziej zaawansowani uczestnicy nabierają głębszej akceptacji i empatii w stosunku do tych, którzy są na początku drogi. Zmieniają również postrzeganie samych siebie, ponieważ odkrywają nową perspektywę swojej przemiany i mają możliwość łatwiejszego zauważenia swoich postępów.

System rotacyjny umożliwia uczestnikom łagodniejsze wejście w terapię, wpływa na wzrost zaangażowania i zwiększa poczucie bezpieczeństwa, które jest kluczem do wewnętrznej przemiany.

ZAPISZ SIĘ NA TERAPIĘ JUŻ DZIŚ!
phone +48 887 029 952

OFERUJEMY DLA CIEBIE
MOŻLIWOŚĆ WSPARCIA FARMAKOLOGICZNEGO

Efektywna i komfortowa terapia

W rozwoju uzależnienia dochodzi do zmiany aktywności ośrodkowego układu nerwowego. Twój mózg dostosowuje się do funkcjonowania w sytuacji stałej obecności substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki). W wyniku ich braku lub znacznego obniżenia w Twoim organizmie dochodzi do objawów zespołu abstynencyjnego.

Mogą u Ciebie wystąpić: wzrost ciśnienia tętniczego, przyspieszenie oddechu i akcji serca, wzrost temperatury ciała, wymioty, drżenie i potliwość. Oprócz objawów somatycznych mogą pojawić się: pobudzenie psychoruchowe, lęk, niepokój, bezsenność i drażliwość.

Jeśli takie symptomy wystąpią u Ciebie, zgodnie z zaleceniami lekarza, otrzymasz wsparcie farmakologiczne celem zniwelowania trudnych objawów odstawiennych, tak aby Twoja terapia była efektywna i przebiegała w komfortowych warunkach.

ZADZWOŃ DO NAS
phone +48 887 029 952

rekomendacje

Pierwszy raz dowiedziałem się co to znaczy skuteczna terapia właśnie w tym miejscu. Nie wiedziałem, że w tak krótkim czasie można zrobić tak wiele dla siebie dobrego. Wszystko jest zorganizowane z głową i mam wrażenie, że każdy punkt programu terapii mi służył podczas pobytu ku poprawie zdrowia. Widać, że ktoś włożył serce w to miejsce. Jestem bardzo wdzięczny za pobyt akurat tam.

Krystian

Przyjeżdżając tu nawet nie przypuszczałem, jak może się odmienić moje życie i nastawienie do niego. Po 6 tygodniach opuszczając ten ośrodek czuję się zmotywowany, spokojny, zaangażowany w swoje życie, pewny siebie i swoich umiejętności, odpowiedzialny, potrafiący podejmować decyzje i być panem swojego życia! Dziękuję za wszystko co mnie tu spotkało i polecam czasem się zatrzymać w tym pędzie tego świata i zajrzeć w siebie. BĄDŹ TU I TERAZ!!

Piotr

JAK ROZPOCZĄĆ TERAPIĘ

Test na uzależnienie od alkoholu

zadzwoń
do nas

Test na uzależnienie od hazardu

UZYSKAJ
INFORMACJE

Test na uzależnienie od narkotyków

ZAREZERWUJ
TERMIN

Test na uzależnienie od alkoholu

zadzwoń
do nas

Test na uzależnienie od hazardu

UZYSKAJ
INFORMACJE

Test na uzależnienie od narkotyków

ZAREZERWUJ
TERMIN

ZAPISZ SIĘ NA TERAPIĘ JUŻ DZIŚ!
phone +48 887 029 952

PRACUJEMY W 3 PROGRAMACH

Każdy z naszych programów zawiera pełne wyżywienie i zakwaterowanie.

Zawartość pakietu

Terapia grupowa

(ilość godzin)

Sesje indywidualne

Anonimowe mityngi
grupy samopomocowej

(ilość godzin)

Możliwość indywidualnej
konsultacji z lekarzem

Całodobowa opieka

Możliwość sesji interwencyjnej oraz kontakt z terapeutą poza sesjami grupowymi w razie potrzeby

Leki na objawy zespołu abstynencyjnego

Badanie EKG

Konsultacja pielęgniarska

TRZEŹWOŚĆ

NA START

Pakiet 4
tygodniowy

132

4

8

NOWE

ŻYCIE

Pakiet 6
tygodniowy

198

6

12

ŻYCIE

W PEŁNI

Pakiet 8
tygodniowy

264

8

16

TRZEŹWOŚĆ NA START

Pakiet 4 tygodniowy

Zawartość pakietu

Terapia grupowa

(ilość godzin)

Sesje indywidualne

Anonimowe mityngi
grupy samopomocowej

(ilość godzin)

Możliwość indywidualnej
konsultacji z lekarzem

Całodobowa opieka

Możliwość sesji interwencyjnej oraz kontakt z terapeutą poza sesjami grupowymi w razie potrzeby

Leki na objawy zespołu abstynencyjnego

Badanie EKG
Konsultacja pielęgniarska

132

4

8

nowe życie

Pakiet 6 tygodniowy

Zawartość pakietu

Terapia grupowa

(ilość godzin)

Sesje indywidualne

Anonimowe mityngi
grupy samopomocowej

(ilość godzin)

Możliwość indywidualnej
konsultacji z lekarzem

Całodobowa opieka

Możliwość sesji interwencyjnej oraz kontakt z terapeutą poza sesjami grupowymi w razie potrzeby

Leki na objawy zespołu abstynencyjnego

Badanie EKG
Konsultacja pielęgniarska

198

6

12

Życie w pełni

Pakiet 8 tygodniowy

Zawartość pakietu

Terapia grupowa

(ilość godzin)

Sesje indywidualne

Anonimowe mityngi
grupy samopomocowej

(ilość godzin)

Możliwość indywidualnej
konsultacji z lekarzem

Całodobowa opieka

Możliwość sesji interwencyjnej oraz kontakt z terapeutą poza sesjami grupowymi w razie potrzeby

Leki na objawy zespołu abstynencyjnego

Badanie EKG

Konsultacja pielęgniarska

264

8

16

POMOŻEMY CI WYBRAĆ NAJLEPSZY PROGRAM DLA CIEBIE!

ZADZWOŃ DO NAS
phone +48 887 029 952

KAŻDY Z WYMIENIONYCH PROGRAMÓW ZAWIERA MOŻLIWOŚĆ DODATKOWYCH
ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH

Zajęcia rekreacyjne w pakiecie

Basen

(ilość godzin)

Warsztaty bębniarskie

(ilość godzin)

Terapia dźwiękiem

(ilość godzin)

Możliwość skorzystania
z dwugodzinnego treningu na siłowni

TRZEŹWOŚĆ

NA START

Pakiet 4
tygodniowy

8

3

3

2 razy
w tygodniu 

NOWE

ŻYCIE

Pakiet 6
tygodniowy

12

4,5

4,5

2 razy
w tygodniu 

ŻYCIE

W PEŁNI

Pakiet 8
tygodniowy

16

6

6

2 razy
w tygodniu 

TRZEŹWOŚĆ NA START

Pakiet 4 tygodniowy

Zajęcia rekreacyjne w pakiecie

Basen

(ilość godzin)

Warsztaty bębniarskie

(ilość godzin)

Terapia dźwiękiem

(ilość godzin)

Możliwość skorzystania
z dwugodzinnego treningu na siłowni

8

3

3

2 razy
w tygodniu 

nowe życie

Pakiet 6 tygodniowy

Zajęcia rekreacyjne w pakiecie

Basen

(ilość godzin)

Warsztaty bębniarskie

(ilość godzin)

Terapia dźwiękiem

(ilość godzin)

Możliwość skorzystania
z dwugodzinnego treningu na siłowni

12

4,5

4,5

2 razy
w tygodniu 

życie w pełni

Pakiet 8 tygodniowy

Zajęcia rekreacyjne w pakiecie

Basen

(ilość godzin)

Warsztaty bębniarskie

(ilość godzin)

Terapia dźwiękiem

(ilość godzin)

Możliwość skorzystania
z dwugodzinnego treningu na siłowni

16

6

6

2 razy
w tygodniu 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY ZAJĘĆ

DODATKOWYCH ORAZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH

Zacznij działać

Być może wahasz się, czy zdecydować się na terapię w naszym Ośrodku. Jednocześnie czujesz,
że już tak dalej nie możesz. Wiesz, że musisz zmienić coś w swoim życiu.

Fakty są takie, że Twoje uzależnienie wymyka się spod kontroli.
Pojawiają się problemy w Twojej pracy, firmie, rodzinie, nie wspominając o zdrowiu.

A może byłeś już na terapii, lecz teraz jesteś w nawrocie i zastanawiasz się,
czy kolejna terapia ma sens.

Pewne jest to, że jeśli nie skorzystasz z profesjonalnej pomocy, to nic się nie zmieni.
A Ty możesz stracić pracę, firmę, rodzinę i … swoje życie.

ZAPISZ SIĘ NA TERAPIĘ JUŻ DZIŚ!
phone +48 887 029 952

POMOŻEMY CI WYBRAĆ NAJLEPSZY PROGRAM DLA CIEBIE!

rekomendacje

Nigdy nie byłem w ośrodku terapii uzależnień i jadąc tutaj czułem ogomny niepokój i zmieszanie. Wybrałem Wasz ośrodek samodzielnie i świadomie. Po czterech tygodniach pobytu śmiało mogę stwierdzić, że w funkcjonujących w opinii publicznej przekonaniach o ośrodkach o ośrodkach uzależnień jest tyle samo prawd co kłamstw. Spotkałem u Was szereg mądrych i szczerych specjalistów uzależnień. Teraz już tylko ode mnie zależy, czy z tego skorzystam. Wybaczcie, że wyjeżdżam z nadzieją i wiarą, że nie będę do Was wracać, ponieważ znalazłem tę drogę. Dziękuję za wszystko.

Tomasz

Dziękuję NEFO za wszystko co od Was dostałem. Wychodzę stąd, jako bardzo bogaty człowiek. Wiem, że istnieje satysfakcja, radość, współczucie, zadowolenie, a nie tylko poczucie winy, smutek i beznadzieja. Wszyscy terapeuci, członkowie grupy to najwyższej klasy specjaliści, którzy z łatwością zdiagnozują problemy i wskażą sposoby na ich rozwiązanie, a nie zapicie. Dziękuję Wam wszystkim, że w wieku 55 lat odkryłem, że można żyć inaczej – szczęśliwiej.

Robert

PRZYJĘCIE DO OŚRODKA – WAŻNE INFORMACJE

Poznaj zasady przyjęcia do Ośrodka NEFO

Aby wziąć udział w terapii w Ośrodku NEFO musisz:

 • Mieć ukończone 18 lat
 • Być wystarczająco stabilny medycznie i sprawny fizycznie, aby uczestniczyć w programie zajęć
 • Być zmotywowany do zmiany swojego życia i przejścia procesu zdrowienia

Pierwszy krok do podjęcia terapii w Ośrodku Terapii Uzależnień NEFO to kontakt telefoniczny lub mailowy (również za pomocą formularza kontaktowego) z naszym doradcą.

Podczas rozmowy z doradcą w Ośrodku NEFO omówimy formy terapii orz szczegóły dotyczące pobytu. W trakcie pierwszego kontaktu zidentyfikujemy Twoje problemy i wymagania, wyjaśnimy wszystkie aspekty świadczonych przez nas usług, omówimy koszty i opcje płatności oraz odpowiemy na wszelkie inne pytania.

Czy musisz mieć skierowanie od lekarza

Ty lub Twoja bliska osoba NIE musi być skierowana przez lekarza lub innego specjalistę, aby zostać przyjętym.

Jakimi przypadkami się nie zajmujemy

Chociaż posiadamy odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w szerokim spektrum uzależnień, nie możemy zająć się następującymi przypadkami:

 • Aktywna i nieleczona psychoza
 • Przestępcy seksualni
 • Aktywne lub niekontrolowane samookaleczanie
 • Aktywna lub niekontrolowana przemoc lub agresja
 • Osoby niezdolne do życia w społeczeństwie
 • Osoby skierowane na terapię wyrokiem sądu
 • Osoby w złym stanie fizycznym kwalifikującym się do hospitalizacji
 • Osoby z ograniczoną zdolnością do poruszania się
Czym jest Polityka Zero Przemocy w NEFO

Głęboko wierzymy w ideę różnorodności i wyznajemy zasadę, iż każdy zasługuje na pomoc bez względu na płeć, tożsamość, religię, kulturę, narodowość, czy orientację seksualną. Szanujemy wyjątkowość i staramy się zapewnić jak najlepsze środowisko dla wszystkich naszych klientów i pracowników.

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO wyznaje zasadę zerowej tolerancji dla jakichkolwiek aktów przemocy we wszystkich aspektach swojej działalności (ośrodek terapii, administracja, grupy programu NEFO Online®, grupy wsparcia, mitingi AA/NA).

W przypadkach, gdy dojdzie do sytuacji użycia przemocy lub ryzyka potencjalnego użycia przemocy a interwencja kryzysowa bez użycia przemocy oraz techniki deeskalacji i uspokajania okażą się nieskuteczne, zostaną wprowadzone środki nadzwyczajne, które obejmują wsparcie personelu służb ratowniczych (Pogotowie Ratunkowe, Policja) w rozwiązaniu sytuacji przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich klientów i personelu na miejscu.

Jak przygotować się do pobytu w Ośrodku

Co zabrać ze sobą (terapia pobytowa)

 • lekarstwa wyłącznie oryginalnie zapakowane z załączonym dawkowaniem
 • komfortowe ubrania (w ilości potrzebnej na ok. 7-14 dni, gdyż usługi pralnicze są na miejscu)
 • kapcie lub obuwie domowe ( do używania na terenie Ośrodka )
 • piżamę
 • strój sportowy (szorty, dres, sportowe obuwie itp.)
 • strój do pływania ( kąpielówki )
 • kosmetyki (pasta do zębów, szampon, krem do golenia, mydło itp.)
 • ręczniki
 • odzież wierzchnią odpowiednią do pory roku (kurtkę przeciwdeszczową, płaszcz, kozaki itp)
 • książki (mogą zostać w depozycie jeśli będą nieodpowiednie)
 • odtwarzacz MP3 z wgraną muzyką (bez funkcji wifi, kamery i dyktafonu)
 • 30 dniowy zapas papierosów (mogą być przekazane do depozytu)
 • pieniądze na dokupienie papierosów w pobycie dłuższym niż 4 tygodnie oraz na inne drobne wydatki
 • TELEFON KOMÓRKOWY – korzystanie w wyznaczonym czasie

Czego nie zabierać (terapia pobytowa)

 • laptopów, tabletów, elektroniki, smartwatchów
 • kamer i sprzętu video
 • lekarstw bez oryginalnych opakowań, luzem lub w blistrach
 • ubrań odwołujących się do używania alkoholu i narkotyków lub promujących seksizm, nienawiść, rasizm lub homofobię
 • przyborów i sprzętu do zażywania narkotyków
 • elektrycznych kocy, poduszek i podkładek
 • broni, niebezpiecznych, ostrych przedmiotów (w tym noży, scyzoryków itp)
 • drogiej biżuterii i ubrań
 • materiałów pornograficznych
 • płynu do płukania ust i innych kosmetyków zawierających alkohol
 • jedzenia (z wyjątkiem wody w butelkach oryginalnie zamkniętych)
 • napojów energetyzujących
 • suplementów w postaci odżywek dla sportowców
 • dużych ilości gotówki
 • wody po goleniu, kolońskiej, toaletowej/perfum zawierających alkohol
 • dezodorantów w aerozolu, lakierów do włosów i innych kosmetyków w aerozolu

kod-test

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Od czego zależy długość terapii?

Długość terapii w Ośrodku to 4 – 8 tygodni. Decydując się na terapię i dokonując rezerwacji miejsca, pacjent ustala okres pobytu w Ośrodku. Najczęściej decyzja ta zapada podczas wstępnej rozmowy, w której osoba uzależniona przedstawia swój problem, komunikuje swoje potrzeby oraz poznaje ofertę terapeutyczną ośrodka. Zazwyczaj bierzemy pod uwagę rodzaj uzależnienia, historię uzależnienia oraz wcześniejsze doświadczenia tej osoby w terapii/ terapiach. Każda z osób biorących udział w terapii ma możliwość jej przedłużenia będąc już w Ośrodku.

Co jest w cenie terapii?
Cena zawiera:
 • terapię prowadzoną przez psychoterapeutów uzależnień w programie intensywnym, tj. 7 dni w tygodniu
 • opiekę terapeuty, pedagoga lub instruktora 24/7
 • badanie EKG
 • pełne wyżywienie – tj. trzy posiłki dziennie, kawę, herbatę, wodę – dostępne na bieżąco
 • udział w zorganizowanych zajęciach sportowo–rekreacyjnych:
  • boisko
  • kort tenisowy
  • kąpielisko
 • udział w:
  • warsztatach bębniarskich
  • koncertach mis i gongów „Masaż dźwiękiem”
 • możliwość:
  • wędkowania
  • morsowania

Dostępność aktywności w zależności od pory roku oraz pogody.

Jaki jest tygodniowy grafik terapii i zajęć dodatkowych?
Jakie są dodatkowe zajęcie poza terapią?

W czasie wolnym od zajęć terapeutycznych istnieje możliwość udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Mogą to być zajęcia na basenie lub siłowni. W zależności od pory roku udostępniamy boisko sportowe, korty tenisowe, kąpielisko (również zimą dla osób, które morsują), kajaki lub rowery wodne.

Czy mogę samodzielnie organizować sobie czas wolny np. biegać, spacerować, wędkować na terenie Ośrodka?

Uczestnik terapii może sam organizować sobie czas wolny w zakresie takich aktywności jak: spacery, bieganie, wędkowanie na terenie Ośrodka. Morsowanie oraz kąpiele w jeziorze organizowane są w grupie i pod opieką terapeuty lub instruktora.

Czy terapia kończy się wraz z pobytem w Ośrodku?

Wychodzenie z uzależnienia to długotrwały proces terapeutyczny. Nie kończy się on wraz z końcem pobytu w Ośrodku. Po zakończonej terapii stacjonarnej każdy z pacjentów otrzymuje zalecenia dotyczące kontynuacji swojego procesu zdrowienia. Osoby kończące terapię w Ośrodku Nefo mogą być objęte dalszą opieką terapeutów z Ośrodka. Mają możliwość brania udziału w zdalnym programie terapeutycznym Nefo Online® oraz mogą korzystać z indywidualnych sesji terapeutycznych. Ponadto, dobrym sposobem na utrzymanie kontaktu z ośrodkiem oraz kolejną możliwością wsparcia jest udział w bezpłatnych mityngach, które odbywają się regularnie na terenie Ośrodka. Osoby, które skończyły terapię w Ośrodku Nefo mają możliwość utrzymywania kontaktu z ośrodkiem przyjeżdżając na kilkudniowe, np. weekendowe pobyty na terapii. Jest to jeden ze sposobów na podtrzymanie swojej trzeźwości i zmiany. Osoby te wspierają także obecnych uczestników terapii przebywających w ośrodku.

Czy mogę w Ośrodku korzystać ze swojego telefonu/laptopa?

Osoby przebywające na terapii w Ośrodku Nefo mogą korzystać z własnych telefonów komórkowych każdego dnia w godzinach od 19:00 do 20:00. Istnieje możliwość sporadycznego korzystania z laptopa w przypadku pilnych spraw służbowych.

Czy mogę mieć w Ośrodku wegetariańskie jedzenie?

Tak, jest taka możliwość. Chęć korzystania z diety wegetariańskiej należy zgłosić w momencie rezerwowania terminu przyjazdu do Ośrodka.

Czy przy Ośrodku znajduje się parking, na którym mogę zaparkować swój samochód?

Tak, przy ośrodku znajduje się parking samochodowy, na którym można zostawić auto na czas pobytu w Ośrodku.

Co w przypadku rezygnacji z terapii?
Zgodnie z regulaminem, w przypadku rezygnacji z terapii w trakcie pobytu pacjenta w Ośrodku, koszty nie są zwracane. W takiej sytuacji część wpłaty – za niewykorzystaną terapię – może być zamieniona na inną formę terapii prowadzoną przez Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO”
Co w przypadku usunięcia z Ośrodka?

W przypadku usunięcia pacjenta z Ośrodka z powodu naruszenia regulaminu, pacjent traci możliwość zwrotu wniesionej opłaty oraz korzystania z bezpłatnych usług świadczonych po zakończeniu programu (dostęp do grupy wsparcia, możliwości uczestnictwa w spotkaniach absolwentów, możliwości wzięcia udziału w kolejnych etapach terapii w przypadku terapii zdalnej NEFO Online®).

Czy jest możliwy zwrot kosztów w przypadku rezygnacji z terapii?

Jeśli uczestnik zrezygnuje z terapii po jej rozpoczęciu, wniesiona opłata nie jest zwracana, ale w ciągu pół roku od dnia rezygnacji klient może wrócić na terapię, dokończyć ją lub zamienić na inną formę terapii prowadzoną przez Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO.