Blog

Bezsenność – przyczyny, skutki, leczenie

Bezsenność – przyczyny, skutki, leczenie

Brak snu to problem, z którym boryka się wiele osób — zarówno młodych, jak i w podeszłym wieku. Obecnie podaje się, że to nawet 35% społeczeństwa. Niemal zawsze negatywnie wpływa to na nasze samopoczucie, regenerację i może wywoływać wiele chorób. Jednak warto zdawać sobie sprawę z tego, że bezsenność można leczyć. Poznaj całą prawdę związaną […]

Czytaj Dalej

Pierwsza wizyta u terapeuty – co warto wiedzieć

Pierwsza wizyta u terapeuty – co warto wiedzieć

Często ten pierwszy krok jest jednocześnie najważniejszy i najtrudniejszy. Decyzja o zapisaniu się do terapeuty dla większości osób to jak krok milowy. Wiąże się to z wieloma różnymi emocjami — ze stresem, nadzieją, obawą, a nawet ze smutkiem czy radością. Możesz być z siebie dumny, że zdecydowałeś się zawalczyć o swoje życie! Poznaj kilka porad, […]

Czytaj Dalej

Dysmorfofobia – czym jest i jak sobie z nią poradzić

Dysmorfofobia – czym jest i jak sobie z nią poradzić

Szybki rozwój chirurgii plastycznej, zabiegów medycyny estetycznej, a także nieustanna pogoń za wyidealizowanym pięknem prezentowanym w social mediach — właśnie to sprawia, że wiele kobiet i mężczyzn nie akceptuje swojego wyglądu. Czasem z drobnych kompleksów przeradza się to również w uzależnienie, a nawet swego rodzaju obsesję. Takie zjawisko to dysmorfofobia. Przekonaj się, na czym konkretnie […]

Czytaj Dalej

Jak poradzić sobie z atakiem gniewu?

Jak poradzić sobie z atakiem gniewu?

Atak złości może pojawić się w każdej chwili — kiedy masz ku temu powód lub nawet gdy po prostu kumulowane przez jakiś czas emocje wreszcie potrzebują ujścia na zewnątrz. Czasem wystarczy iskra, a emocje przejmują nad Tobą kontrolę i nie jest łatwo nad tym zapanować. Taki wybuch wydaje się jedyną drogą, jednak są różne kroki, […]

Czytaj Dalej

Prosty przepis na szczęście.

Prosty przepis na szczęście.

Na wstępie tego artykułu musi paść kluczowe pytanie – czym różni się człowiek szczęśliwy od nieszczęśliwego? Oraz czy istnieje wspólny mianownik łączący oba typy ludzi. Pierwsza odpowiedz, która się nasuwa, brzmi – nie! Każdy z nas jest innym człowiekiem, każdy z nas ma inne wartości, każdy ma inne cele. Jednak ludzi szczęśliwych łączy jeden ważny […]

Czytaj Dalej

Oceń ryzyko uzależnienia od alkoholu – test MAST.

Oceń ryzyko uzależnienia od alkoholu – test MAST.

Zapewne wiele z nas zastanawiało się, czy ma problem z alkoholem. Może zastanawiamy się w tym momencie czy wieczorne wyjścia ze znajomymi, podlewane alkoholem nie są, stają się wymówką od problemów życia codziennego. Jeżeli niepokoją nas tego rodzaju myśli, może warto wykonać szybki test MAST, który pozowali nam, poznać odpowiedz na nurtujące nas pytania. Co […]

Czytaj Dalej

Jak efektywnie pracować w domu?

Jak efektywnie pracować w domu?

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób pracuje w warunkach dom domowych. Spora część z nich potrafi oddzielić pracę od domowych obowiązków, pracując rzetelnie przez 8 godzin, jednak jest wiele osób, które nie potrafią się odnaleźć. Ciągle starają się doprowadzić do porządku w koło panujący nieład oraz próbują jak najlepiej zoptymalizować swój czas i koncentrować się […]

Czytaj Dalej

Witamina D, czyli witamina ze słońca.

Witamina D, czyli witamina ze słońca.

W ostatnich latach coraz częściej słyszymy o dobrociach, które daje nam zażywanie odpowiedniej dawki witaminy D. Nie przez przypadek nazywana jest witaminą życia. Substancja ta poddawana jest licznym badaniom, których wyniki dają dowody na ogromne znaczenie dla naszego organizmu. Witamina D pełni wiele ważnych funkcji w naszym organizmie, niestety wiele z nas cierpi na jej […]

Czytaj Dalej

Czy umiemy zarządzać czasem?

Czy umiemy zarządzać czasem?

Święta jak co roku wypadają 24 grudnia i każdy o tym wie, ale podejście ludzie dzieli się na dwie grupy: Dla niektórych do godziny zero, jest jeszcze czas i nie zaprzątają sobie głowy owym wydarzeniem. Pozostała grupa już dawno zaplanowała każdy mały szczegół i wyczekuje dnia święta. Druga grupa nie potrafi odpuścić sobie i zawsze […]

Czytaj Dalej

Rozwód rodziców – jak oszczędzić stresu dziecku?

Rozwód rodziców – jak oszczędzić stresu dziecku?

Rozstanie rodziców dla dziecka może okazać się niemałym szokiem. Zwłaszcza jeżeli do tej pory byli zgodnym małżeństwem i szczęśliwą rodziną. Dziecko nauczone jest, że w jego wychowaniu towarzyszy zarówno mama, jak i tata, zatem nowa rzeczywistość powoduje stres i lęk przed nieznaną dotąd sytuacją. Decyzja o rozwodzie zaburza harmonijne życie wszystkich członków rodziny, jednak to […]

Czytaj Dalej

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19