Blog

Czy bać się zmian, które pisze nam życie?

Czy bać się zmian, które pisze nam życie?

Każda zmiana, której dokonujmy w życiu, łączy się ze stresem. Zmiana miejsca zamieszkania, pracy lub partnera życiowego wywołują adrenalinę w naszym organizmie. Podwyższony poziom adrenaliny wywołuje bóle głowy, nudności oraz pogarsza nasz stan psychiczny. Jak to się dzieje, że każda zmiana wywołuje niepotrzebny stres lub lęk, jak radzić sobie z niepożądanymi objawami zmiany?

Zmiana miejsca zamieszkania.

Sama myśl może przyprawiać nas o dreszcze lub ból brzucha. Większość z nas nie wyobraża sobie przeprowadzki do innego miasta. Boimy się zostać sami bez rodziny, przyjaciół, znajomych. W głowie automatycznie pojawiają się pytania, na które ciężko nam samym odpowiedzieć. Strach przed nowym paraliżuje nas, zamykając drzwi na lepsze jutro. Nie bójmy się skoczyć na głęboką wodę i zaryzykować. Lepiej zaryzykować i żałować, niż żałować, że się nie zaryzykowało.

Nowi ludzie, nowe mieszkanie, nowe miejsce, nowa praca. Wszystko to może okazać się lepsze niż dotychczas. Zyskasz nowe możliwości na rozwój. Na zmianę swojego życia, które aktualnie może wydawać się nie do końca szczęśliwe. Na początku drogi na pewno nie będzie łatwo, lecz nie poddawaj się od razu. Daj sobie szanse. Z każdym kolejnym dniem będzie lepiej i zrozumiesz, że podjęta decyzja, była tą właściwą. Jeżeli pod dłuższym czasie, nadal będziesz czuł się zagubiony, to nic złego. Zawsze jest wyjście z sytuacji. Możesz wrócić do rodzinnego miasta ze świadomością, że jesteś bogatszy o nowe doświadczenia.

Zmiana pracy.

Decydując się na zmianę pracy, decydujesz się na rozwój. Nie każdy z nas od razu znajduje pracę swoich marzeń, z biegiem lat zyskujemy doświadczenie, poznajemy sami siebie, dowiadujemy się czego, oczekujemy od pracodawcy. Dlatego nie bójmy się zmienić miejsce pracy, pamiętaj, że jest ono częścią Twojego życia i spędzasz w nim większość swojego życia. Zwlekając z decyzją, coraz bardziej wrastasz w obecne miejsce pracy, znajdując kolejne powody, dla których nie zmienisz pracy. A okazje bardzo szybko mijają i zanim podejmiesz decyzję, może ona być nieaktualna. A Ty pozostaniesz w miejscu, w którym nie jesteś szczęśliwy przez lata.

Zmiana partnera życiowego.

Ile znasz ludzi, gdzie pierwszy partner życiowy, jest tym jedynym do dziś? Na pewno niewielu, lecz zdarzają się takie historie. W swoim życiu spotykamy multum ludzi, zakochujemy się, później dopada nas szara rzeczywistość, rozczarowanie i nadchodzi czas na decyzje – co dalej? Pamiętaj, że najważniejszy jest pierwszy krok, czyli chęć zmiany. Jeżeli go podejmiesz, możesz być już dumny z siebie. Wszystkie wątpliwości, które pojawiają się w Twojej głowie, są uzasadnione, ponieważ kieruje nimi strach przed samotnością.

W obecnych czasach wiele osób, a zwłaszcza kobiet woli żyć w nieszczęśliwym związku, bez miłości niż być singielkami. Naciski ze strony społeczeństwa wywołują presję na kobiety, aby te utrzymywały ciepło domowego ogniska. Kobiety powinny zająć się wychowywaniem potomstwa oraz utrzymywać ład w domu. Jeżeli boisz się odważyć, porozmawiaj z najbliższymi Ci osobami. Znajdziesz u nich wparcie oraz dobre słowo, które doda Ci otuchy. Zapraszamy również do przeczytania naszego artykułu o samotności i jak sobie z nią radzić.

Jak zwalczyć strach przed zmianą?

Kiedy mówimy o zmianach, wszystko wydaje się proste. Sprawa wygląda inaczej, jeżeli zmiany dotyczą nas samych. Podejmowanie trudnych decyzji samemu jest trudne, zatem jak zwalczyć strach przed zmianą?

 • Porozmawiaj z bliskimi Ci osobami. Znajdziesz u nich wsparcie. Będziesz mógł się wypłakać. Najbliżsi nie będą Cię oceniać.
 • Dokonuj zmiany powoli. Tak jak mówi, znane przysłowie „nie od razu Kraków zbudowano”. Do każdej decyzji trzeba dojrzeć i wprowadzać ją w życie powoli.
 • Przygotuj się do nowej sytuacji w swoim życiu. Z każdym dniem będzie lepiej, a przygotowując siebie psychicznie, łatwiej będzie Ci się odnaleźć.
 • Jeżeli czujesz, że nie poradzisz sobie sam, warto udać się na poradę do psychologa. Specjalista spojrzy na problem wykwalifikowanym okiem i będzie w stanie udzielić Ci profesjonalnej porady.

Każda zmiana w Twoim życiu niesie za sobą obawy, ale pamiętaj, że może ona przynieść dużo pozytywnego. Największym sukces to takie, który wypracujesz sam, a trudne decyzje są kluczem do sukcesu. Nie bój się walczyć o lepsze jutro.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19