Blog

Jak kultura wpływa na spożycie alkoholu?

Jak kultura wpływa na spożycie alkoholu?

Wypicie kieliszka na zdrowie, wzniesienie toastu na rzecz różnych okazji, czy też świętowanie okazji wraz z towarzystwem alkoholu jest czymś, co nikogo nie dziwi, bowiem jest to zjawisko praktykowane w większości miejsc na świecie. Pijemy, gdy jesteśmy radośni, lecz nie tylko. Spożywamy alkohol także, kiedy wydarzy się coś złego. Picie alkoholu jest zależne także od kultury miejsca, w którym się znajdujemy, bowiem co kraj, to obyczaj. Jak kultura wpływa na spożycie alkoholu? Odpowiedź można znaleźć poniżej!

Jak to się zaczęło – krótka historia alkoholu

Pierwsze wzmianki o alkoholu można znaleźć w zapiskach historycznych z lat 4000 p.n.e. Dane te dotyczą terenów ówczesnej Mezopotamii. Istnienie alkoholu wiązało się także z wieloma problemami dotyczącymi uzależnień. Problem alkoholowy występował już na terenach Egiptu. Z tego względu zakazano jego spożycia w 2000 r. p.n.e., bowiem odpowiadał on za trudności w zwyciężaniu różnego rodzaju bitew. Grecy zasłynęli z pierwszej destylacji alkoholu, a co za tym idzie – z powstania wina. Średniowieczne czasy to historia ludności, która częściej spożywała alkohol niż innego rodzaju napoje. Nietrudno zauważyć, że napoje wyskokowe towarzyszyły ludzkości od zawsze, jednak podejście do nich zależne było od regionów, w których się znajdowało.

Jak kultura wpływa na spożycie alkoholu?

Choć spożywanie alkoholu jest czymś powszechnym, podejście do tego zjawiska jest związane z głęboko zakorzenioną kulturą kraju. Nie bez powodu mówi się, że co kraj, to obyczaj, a spostrzec można to także w przypadku konsumpcji napojów wyskokowych. Bogata różnorodność kulturowa wpływa nie tylko na ilość spożywanego alkoholu, czy też jego rodzaj, lecz także na czas w ciągu dnia, w którym nie wypada go szczędzić. Jak wiadomo, kultura krajów zależna jest także od wiary ludności w nich żyjącej, zatem można spodziewać się różnorodnego podejścia do alkoholu w czasie świąt, czy też innych okazji.

Kultura regionu, a spożycie alkoholu

Alkohol spotkać można w niemalże każdej kulturze, a na przestrzeni wieków można zauważyć, że ludzkość nie może się bez niego obejść. Konsumpcja alkoholu była rozpowszechniona od zawsze, bowiem towarzyszył on podczas zwycięstw, jak i trudów. Kultura danego regionu ma ogromny wpływ na spożycie alkoholu, a każdy kraj ma inne podejście do tej używki. Jeśli wybierzemy się do regionu, który ma konserwatywne podejście do życia, nie spotkamy się tam z nadmierną ilością spożywanego alkoholu, wręcz przeciwnie – pija się go tylko w wyjątkowych okazjach, bądź istnieje całkowity zakaz jego konsumpcji. Trafiając do kraju, w którym preferuje się zupełnie odmienne poglądy, można dostrzec większą beztroskę także w tym względzie.

Rozgość się w Europie – kultura picia alkoholu kontynentalnych sąsiadów

Wybierając się do naszych sąsiadów – Czechów, spotkać się można z luźnym podejściem do trunków wyskokowych, a słyną oni zarówno z produkcji, jak i konsumpcji piwa. Traktują oni ten trunek z odpowiednim namaszczeniem, a w każdej restauracji spotkać można flagowe marki, z których najbardziej słyną.

Wtórować im mogą również Niemcy, którzy wielbią piwo na tyle, że stworzyli święto związane z jego konsumpcją. Każdy choć raz miał okazję spotkać się z terminem, jakim jest Oktoberfest. Jest to jeden z największych festynów organizowanych na świecie, za którego organizację wzięto się już w 1810 roku.

Z podobnego uwielbienia słyną Irlandczycy i Brytyjczycy, którzy przepadają za spędzaniem czasu w pubach i nie szczędzą sobie kuflowego piwa. Zarówno u jednych jak i drugich spotkać się można z codziennym celebrowaniem skończenia pracy w pobliskim barze. Zwracają ogromną uwagę także na kibicowanie ulubionym drużynom sportowym, a to uwielbiają opijać w tego typu miejscach.

Południowe słońce wymaga orzeźwienia

Przenosząc się nieco na południe, trafić można do rozkosznej Francji, w której ludność słynie z miłości do wina. Francuzi kochają ten trunek, zwłaszcza w towarzystwie różnego rodzaju serów, które nie tylko wyśmienicie pasują do trunku, lecz także podbijają jego smak. Iberyjskie słońce grzeje nie tylko duszę, lecz także ciało, a niezbędne orzeźwienie znaleźć można w smakowitej Sangrii. Jest to napój na bazie wina, pomarańczy, cytryny, lodu i Sprite’a, a Hiszpanie przepadają za nim nie bez powodu. Posiadają oni niebywałą kulturę do picia alkoholu, nie spożywają go w sporych ilościach, lecz wykorzystują go jedynie do zabawy. Oznacza to, że starają się nim nie upijać do stanów, w którym tracą świadomość.

Jak piją Polacy?

Zupełnie odmienne podejście posiadają nasi rodacy, którzy lubują się w alkoholu z wielu względów. Sięgamy najczęściej po wódkę i piwo, a problem alkoholowy występujący w naszym kraju, jest jednym z największych w całej Europie. Wokół spożywania alkoholu narosło wiele pozytywnych mitów. Wpływ ma na to nie tylko głęboko zakorzeniona kultura spożycia alkoholu ze wszystkich możliwych okazji, lecz także status społeczny życia w Polsce.

Alkohol towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. W zapiskach historii z całego świata można dostrzec, jak na przestrzeni lat zmieniała się kultura spożycia alkoholu. Choć próbowano zakazać go z wielu względów, nie udało się tego uczynić nikomu, bowiem nawet w przypadku restrykcyjnych przepisów prawnych, znajdują się śmiałkowie, którzy nabywają lub produkują trunki nielegalnie. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest budowanie z roku na rok coraz większej świadomości w społeczeństwie o konsekwencjach spożywania alkoholu. Choć może wydawać się, że niektórych związanych z nim tradycji nie da się wyplenić, metodą małych kroków można zdziałać wiele. Alkohol to tylko z pozoru dobra zabawa i brak konsekwencji. A za zdrowie ciotki, czy pary młodej można wypić także szklankę soku lub wody mineralnej.

Jeśli potrzebujesz wsparcia zajrzyj na naszą grupę.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19