Uzależnienia

Jak rozmawiać z dzieckiem o uzależnieniach?

Jak rozmawiać z dzieckiem o uzależnieniach?

Wszyscy, którzy mieli do czynienia z uzależnieniem, z pewnością potwierdzą, że nie jest to przyjemny i łatwy temat do rozmowy. Nie można zamieść problemu pod dywan i udawać, że nas samych lub osób z naszego otoczenia to nie dotyczy. Nie mamy również gwarancji, że najbliższa nam osoba sama nie popadnie w nałóg. Lepiej dmuchać na zimne i uświadomić dziecko odpowiednio wcześnie jak poważny jest problem dotyczący uzależnień. Kiedy więc najlepiej odbyć taką rozmowę i jak się do niej przygotować?

Znajdź odpowiedni moment

Nie czekaj, aż dziecko ukończy 16 lat. W dzisiejszych czasach do młodzieży coraz szybciej docierają informacje o wszelkich używkach poprzez dostęp do internetu lub kontakt z rówieśnikami. Często chwalą się swoimi przeżyciami i historiami z zażycia takowych substancji, zachęcając tym samym młodsze pokolenie do „przełamania barier”. Już nawet niespełna 10 latki są lepiej poinformowane w sprawach środków odurzających, niż nam mogłoby się wydawać. Kiedy więc rozmawiać z dzieckiem o takich sprawach? Najlepiej wyczuć odpowiedni moment, kiedy nasza pociecha jest świadoma tego, o czym z nią rozmawiamy i jest skupiona. Im twoje dziecko jest młodsze, tym mniej prawdopodobne jest, że emocje i nieprzychylne nastawienie będą przeszkadzać mu w obiektywnej ocenie i przyswojeniu tego, co chcesz mu przekazać.

Odpowiednio się przygotuj

Większości rodziców brakuje odpowiedniej wiedzy w zakresie uzależnień, szczególnie w momencie, gdy dziecko zaczyna wymykać się spod kontroli. Podczas takiej rozmowy należy mieć wiedzę dopasowaną do poziomu intelektualnego dziecka oraz posługiwać się odpowiednim, zrozumiałym słownictwem. Warto sięgnąć po wybraną literaturę lub zaczerpnąć porady od specjalisty. Warto również przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie i wypowiedzieć się co sami myślimy na temat alkoholu, narkotyków, papierosów, ciągłego przesiadywania przed komputerem i grania w gry. Jednak pamiętajmy, aby ta rozmowa nie przebiegała w sposób moralizatorski, tzn. żeby dziecko nie wystraszyło się aż zanadto. Nie może dojść również do sytuacji, że zbyt poważnie podejdziemy do tematu i damy dziecku do zrozumienia, że po zażyciu substancji psychoaktywnych od razu się umiera. Wówczas taka osoba, wypijając przykładowo jedno piwo, czy zapalając papierosa, zobaczy, że nic poważnego się z nią nie dzieje i poczuje się oszukana naszymi pouczeniami. Sedno tkwi w tym, aby uświadomić dziecku, że to właśnie bezmyślne spożywanie czy to alkoholu, nikotyny prowadzi do uzależnienia. Najważniejsza w tym wszystkim jest szczerość. Stosowanie określonej substancji ma wpływ na dynamikę rozwoju uzależnienia, jego przebieg, a także na rodzaj ponoszonych szkód. Niektóre substancje mogą silniej zakłócać funkcjonowanie jednostki i szybciej powodować przyzwyczajenie.

Aby zachować wiarygodność w oczach dziecka i zachęcić je do rozmowy, a nie tylko do wysłuchania i przytakiwania, należy uczciwie przedstawić różne aspekty sprawy. Należy przedstawić zagrożenia wynikające z zażywania narkotyków. Uczciwa prezentacja argumentów plus konsekwentnie negatywna postawa rodzica wobec używek (najlepiej poparta własnym przykładem), daje spore szanse na profilaktyczny efekt takiej konwersacji.

Jak rozmawiać z dzieckiem o uzależnieniach_ Blog Ośrodek Terapii Nefo

Okazuj dziecku bliskość i wsparcie

Każde dziecko chce czuć się kochane i potrzebne. Czuje się wtedy bezpieczne i nie wdaje w podejrzane relacje z rówieśnikami, a co za tym idzie, nie próbuje nowych używek dostępnych na rynku. Zagospodaruj czas tak, aby mieć czas na wspólne zajęcia z dzieckiem, rozmawiaj z nim o przebytym dniu w szkole, o kontaktach z przyjaciółmi, o jego zainteresowaniach. Rodzic powinien być najlepszym przyjacielem swojego dziecka. Jednak nie powinno odbywać się to za pomocą drogocennych zabawek czy firmowych ubrań. Postaraj się, aby okazywanie bliskości i czułości w rodzinie było czymś naturalnym. W taki sposób dziecko nauczy się ważnych wartości w życiu i bez wahania będzie opowiadać o swoich problemach, wątpliwościach czy przeżyciach, co może okazać się bezcenne w chwili, kiedy nastąpi w jego życiu inicjacja narkotykowa. Dziecko musi być pewne, że nie zostanie odrzucone czy wyśmiane, musi doświadczyć z Twojej strony uwagi, zainteresowania i chęci udzielenia mu pomocy.

Bądź stanowczy

Należy zapewnić dziecku świadomość, że bez względu na zaistniałe okoliczności nie odrzucisz go, ani nie skrytykujesz. Bądź stanowczy w stosunku do tych zachowań, których nie pochwalasz, ale krytykuj, bo nawet najmniejsza kara dla dziecka może spowodować utratę zaufania. Dziecko powinno czuć się bezwzględnie akceptowane i kochane. Żeby osiągnąć upragnione cele wychowawcze, należy stosować właściwe metody. Niezwykle ważny okazuje się osobisty przykład. To oczywiste, że dziecko będzie popełniać te same błędy, które zobaczy u nas. Tylko zachowując się w taki sposób, w jaki chciałbyś, aby zachowywało się ono samo, możesz je skutecznie i odpowiednio wychować.

Bardzo ważne jest także obustronne przestrzeganie zawieranych umów i wcześniejsze określenie konsekwencji ich niedopełnienia. Jeśli dziecko ma na przykład odpowiadać za odkurzanie mieszkania czy koszenie trawnika, to ustal z nim co stanie się, jeśli tego nie zrobi. Staraj się też swoje oczekiwania dostosowywać do możliwości dziecka, inaczej zrodzi się w nim zniechęcenie.

Jak rozmawiać z dzieckiem o uzależnieniach_ Blog Ośrodek Leczenia Uzależnień Nefo

Co zrobić, jeżeli podejrzewasz swoje dziecko o zażywanie narkotyków?

Po pierwsze nie wpadaj w panikę. Całkiem możliwe jest, że są to tylko Twoje urojenia. Zastanów się, czy nie jest to związane z wejściem dziecka w nowe znajomości, środowisko. Biorąc narkotyki, może zacząć kłamać. Późniejsze wracanie do domu, pożyczanie pieniędzy, zamknięcie w sobie – takich oznak nie można bagatelizować.

Jeśli natomiast chodzi o objawy działania narkotyków, to wielu terapeutów mających nawet bardzo długie doświadczenie przyznaje, że ma kłopoty z rozpoznaniem, czy ich klient jest pod wpływem narkotyków. Rodzic ma jeszcze mniejsze szanse, chyba że zachowania dziecka są ewidentnie inne niż zazwyczaj i nieadekwatne, a źrenice albo bardzo rozszerzone, albo zwężone i nie reagują na światło. Jednak zdarza się, że znajdowanie się pod wpływem narkotyków nie daje takich objawów. Z drugiej strony zmienione zachowanie nie musi być spowodowane wzięciem środków odurzających.

Musisz mieć świadomość, że jeśli dziecko zmieniło styl ubierania się, ma nowych kolegów, przestało się uczyć i nie ma apetytu tak jak kiedyś, to wcale nie musi znaczyć, że bierze narkotyki. Jednak pewne jest, że w jego życiu dzieją się rzeczy wymagające Twojej pomocy.
Zacznij więc od kontaktu ze specjalistą. Pomoże Ci on w przygotowaniu się do rozmowy z Twoim dzieckiem.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19