Motywacja

Uzależnienie bliskiej osoby – jak sobie poradzić?

Uzależnienie bliskiej osoby – jak sobie poradzić?

Uzależnienie bliskiej osoby może mocno wpłynąć na Twoje życie, postrzeganie rzeczywistości, a nawet na sposób rozwiązywania własnych problemów. Dlatego wiele osób zastanawia się, jak sobie z nim poradzić. Choć nie ma jednej zasady, do której możesz się zastosować, to istnieją metody, znacznie ułatwiające te trudne chwile.

6 zasad, dzięki którym uzależnienie bliskiej osoby nie zawładnie Twoim życiem

Przestań się obwiniać

Zazwyczaj wtedy, gdy ktoś z Twoich bliskich jest uzależniony, to pojawia się w Twojej głowie jedna myśl: czy to moja wina? Pamiętaj, że obwinianie siebie nie przyniesie Ci ulgi.  Wręcz przeciwnie zacznie być coraz bardziej obciążające, aż w końcu skutecznie doprowadzi Cię do problemów psychicznych. Po prostu musisz w końcu uwierzyć w to, że nałóg kogoś bliskiego nie jest spowodowany przez Ciebie. Naprawdę może być wiele przyczyn tej sytuacji, ale Ty nim nie jesteś. Dlatego pozwól sobie na odjęcie tego ciężaru i powoli dopuść do siebie myśl, iż obecna sytuacja nie jest Twoją winą.

Żyj swoim życiem

Nałóg bliskiej osoby może bardzo łatwo doprowadzić Cię do współuzależnienia, a także sytuacji, kiedy zaczynasz lekceważyć swoje pragnienia i marzenia. Nie możesz do tego dopuścić! Pamiętaj, że błędy drugiej osoby – nawet partnera bądź partnerki, rodziców, rodzeństwa lub bliskich przyjaciół – nie mogą stać się ważniejsze od Twojego życia. Choć to bardzo trudne, to po prostu potrzebujesz momentów, kiedy zajmiesz swoje myśli czymś zupełnie innym. Dlatego postaraj się żyć tak jak wcześniej, a przede wszystkim nie bój się cieszyć, śmiać i bawić.

Nie ukrywaj problemu

Bardzo często pierwszą linią obrony jest ukrywanie problemu. Po prostu czasem trudno jest przyznać przed światem, innymi krewnymi, przyjaciółmi czy zaufanymi osobami, że masz kontakt z uzależnioną osobą. W takiej chwili czujesz, iż jest to coś wstydliwego, co powinieneś ukryć. Choć to może chwilowo dawać Ci pewien komfort, a nawet poczucie bezpieczeństwa, to jednak szybciej zaczniesz walczyć z nową sytuacją, gdy zyskasz dodatkową pomoc. Czasem nie warto chować problemy tylko w niewielkim kręgu, bo większe wsparcie przynosi lepsze skutki, a dodatkowo motywuje uzależnioną osobę do rozpoczęcia leczenia.
Zwróć również uwagę na to, że ukrywanie problemu mocno Cię obciąża psychicznie i emocjonalnie. Długotrwałe udawanie to naprawdę trudna gra, która może mieć na Ciebie ogromny wpływ. Dlatego nie traktuj uzależnienia bliskiej osoby jak powód do wstydu, tylko wyciągnij rękę po pomoc. Wpłynie to pozytywnie nie tylko na Ciebie, ale również na osobę, borykającą się z nałogiem.

Znajdź informacje

Nie wiesz, czy problem drugiej osoby już można utożsamić z nałogiem? W takim razie zajrzyj do wiarygodnych źródeł i znajdź jak najwięcej informacji na temat uzależnienia od alkoholu, hazardu, pracy, narkotyków itp. Choć rezultat tych poszukiwań może być dla Ciebie nieco wstrząsający, to jednak przestaniesz żyć w nieświadomości. Po prostu zyskasz najlepszą okazję do podjęcia walki o swoją przyszłość oraz wyciągnięcia z nałogu drugiej osoby.
Szukanie informacji na temat uzależnienia nie tylko utwierdzi Cię w przekonaniu, że to właśnie z tym problemem boryka się ktoś dla Ciebie bliski. Przede wszystkim jeszcze skuteczniej poznasz emocje, a nawet motywacje drugiej osoby. Dzięki temu przestaniesz obwiniać siebie i zyskasz więcej cierpliwości. Staniesz się bardziej empatyczny, a przy tym jeszcze wytrwalszy w osiągnięciu zamierzonego celu.

Pamiętaj o sobie

Nie odcinaj się od przyjaciół i rodziny, bo Ty również potrzebujesz mnóstwo ciepła oraz wsparcia w tych trudnych chwilach. Dlatego nie zabieraj sobie możliwości porozmawiania z kimś zaufanym. Wtedy od razu poczujesz się lepiej, a przy okazji zyskasz pewność, iż wokół Ciebie są osoby, które zawsze Cię wesprą.
Zauważ, że możesz dbać o siebie na różne sposoby. W końcu nie tylko rozmowa zadziała pozytywnie. Doskonale sprawdzi się też chwila dla siebie i poświęcenie własnym zainteresowaniom, a nawet wizyta w kinie, zakupy czy pójście do restauracji z przyjaciółmi. Pamiętaj, że właśnie takie momenty zapewnią Ci równowagę psychiczną, która jest tak istotna dla Ciebie. Szczególnie wówczas, gdy wśród Twoich bliskich jest problem z uzależnieniem. Wtedy każdy przejaw „normalności” da Ci wiele spokoju, radości i jeszcze więcej motywacji.

Skorzystaj z pomocy specjalistów

Leczenie uzależnienia wymaga mnóstwo wysiłku, a przede wszystkim pomocy specjalistów, bo to właśnie oni najlepiej wiedzą, jak radzić sobie z taką sytuacją. Dlatego przede wszystkim postaraj się porozmawiać z bliską osobą i namów ją na wizytę u terapeuty. Konsultacja z psychologiem to może też być dobre rozwiązanie dla Ciebie – tym bardziej jeżeli boisz się lub nie chcesz otworzyć przed kimś bliskim. Inną opcją są grupy wsparcia, gdzie spotkasz się z osobami, znajdującymi się w podobnej sytuacji. Wtedy zyskasz mnóstwo wsparcia z ich strony, a przede wszystkim dowiesz się, jak uzależnienie bliskiej osoby wpłynęło na nich i jak sobie poradzili.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19