Uzależnienia

Czy to już uzależnienie od mediów społecznościowych?

Czy to już uzależnienie od mediów społecznościowych?

W dobie stałego rozwoju technologii coraz większą rolę odgrywają media społecznościowe. Spędzamy mnóstwo czasu na różnego rodzaju portalach, forach internetowych, czy też korzystając z aplikacji umożliwiających kontakt ze znajomymi. Jak wiadomo, człowiek jest w stanie uzależnić się od wszystkiego, co wiąże się z tym, iż media społecznościowe można dodać do listy rzeczy, które mogą być szkodliwe dla zdrowia psychicznego człowieka. Jak rozpoznać czy to już uzależnienie od mediów społecznościowych? Wskazówki znajdziesz poniżej!

Czym jest uzależnienie od mediów społecznościowych?

Żyjemy w czasach, kiedy przez internet można zrobić wszystko. Kupić bilet, zrobić zakupy spożywcze, wybrać miejsce na wakacje, a nawet urządzić wnętrze własnego mieszkania. Internet służy także do zawierania kontaktów międzyludzkich. Od początku jego istnienia pojawiają się coraz to nowe portale społecznościowe, na których możemy dyskutować z innymi użytkownikami, dzielić się wrażeniami, czy też szukać wsparcia. Media społecznościowe zaczęły odgrywać ogromną rolę w życiu każdego człowieka, bowiem dzielimy się najdrobniejszymi szczegółami z codzienności ze znajomymi, lecz nie tylko. Stały się źródłem zapotrzebowania funkcji społecznych, czy też miejscem, gdzie znajdzie się upragnioną atencję.

Jako że uzależnieniem może stać się wszystko, nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych jest w stanie wywołać chorobę nałogową. O uzależnieniu można mówić w przypadku występowania konkretnych objawów i zachowań, które wskazywać mogą zjawisko problemu.

Jak rozpoznać uzależnienie od mediów społecznościowych?

Uzależnienie od mediów społecznościowy to stan, który ma swoje podłoże w psychice człowieka. Dotyczyć jednak może  wszystkich sfer życiowych człowieka – zarówno emocjonalnych, psychicznych, jak i fizycznych. Tak, jak w przypadku każdego uzależnienia, ma ogromny wpływ na życie codzienne i prowadzić może do poważniejszych zaburzeń. Cechuje się konkretnymi objawami, które występują u większości osób zmagających się z uzależnieniem od social mediów. Można do nich zaliczyć:

 • nadmierne korzystanie z social mediów;
 • poświęcanie większości swojego czasu na korzystanie z mediów;
 • zaniedbywanie życiowych obowiązków; ● zaprzestanie dbania o własne potrzeby.

Rozpoznanie uzależnienia od social mediów nie należy do najtrudniejszych, bowiem objawy odstawienia są dość podobne, jak w przypadku innych nałogów. U chorego może wystąpić zespół odstawienny, który charakteryzuje się nierozumieniem istoty problemu, rozdrażnieniem, agresją, a nawet myślami samobójczymi. Utrata kontroli nad ilością spędzanego czasu w mediach społecznościowych jest niezwykle niebezpieczna zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Podstawą równowagi jest dyscyplina!

Aby uniknąć rozwoju problemu, jakim jest uzależnienie od mediów społecznościowych, konieczne jest monitorowanie ilości czasu, jaki poświęca się na tę czynność. Zachowanie umiaru w korzystaniu z internetu jest niezwykle istotne do osiągnięcia równowagi życiowej.

Choć internet jest niezwykle pomocnym narzędziem, a media społecznościowe potrafią zrelaksować po ciężkim dniu, warto poświęcać się także innym przyjemnościom. Dzięki temu unikniesz znacznego dedykowania uwagi na rzeczy, które mogą być zarówno przyjemne, jak i frustrujące. Jak wiemy – w mediach społecznościowych można zrobić wszystko. Nie braknie w nim też negatywnych emocji, takich jak nienawiść. Choć przebywanie w social mediach potrafi być niezwykle budujące, jest tak samo niebezpiecznym narzędziem w ręku każdego człowieka. Aby zachować wewnętrzną równowagę w życiu, warto ograniczyć korzystanie z social mediów. Poświęć czas na inne czynności, które mogą wpłynąć pozytywnie na samopoczucie.

Media społecznościowe, a psychika człowieka

Nadmierna ilość spędzanego czasu w social mediach ma ogromny wpływ na ludzką psychikę. Portale społecznościowe to nie tylko miejsca do dzielenia się własnymi doświadczeniami, to także miejsce pracy, arena dyskusji politycznych, a nawet przestrzeń motywacyjna dla młodych osób. Social media potrafią jednak wpływać negatywnie na psychikę. Pokazywane jest w nich wyidealizowane życie, czy też kanony piękna, które są nieosiągalne dla wszystkich. Coraz częściej stają się przyczyną różnego rodzaju zaburzeń psychicznych, a mimo to nie przestajemy z nich korzystać nawet na chwilę.

Czy to już uzależnienie od mediów społecznościowych? To pytanie powinien zadać sobie każdy, kto spędza zbyt dużo czasu w internecie i nie widzi możliwości zaprzestania wykonywania tej czynności. Jeśli korzystasz z social mediów w sposób bezpieczny, nie powinieneś się martwić – zawsze możesz nieco ograniczyć ilość poświęcanego czasu i dać sobie chwilę przerwy na odetchnięcie. Warto jednak dbać o własne zdrowie psychiczne, dlatego jeśli zauważyłeś u siebie jakiekolwiek symptomy, które wskazywać mogą na problem z uzależnieniem – nie czekaj! Wizyta u specjalisty  nie jest niczym złym, wręcz przeciwnie – pomoże Ci zrozumieć istotę problemu, a także dobierze terapię mającą na celu wyleczenie z nałogu.

 

Odwiedź stronę Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO na Facebooku.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19