Anonimowi Alkoholicy – co daje nam życie we wspólnocie?

maj 4, 2021 | Uzależnienia

Wspólnota Anonimowych Alkoholików, w skrócie AA, powstała po to, aby nieść odpowiednią pomoc dla ludzi, którzy zmagają się z uzależnieniem od alkoholu. Terapia stosowana w przypadkach uzależnień musi być dobrana do potrzeb pacjenta, a także problemów, z jakimi się zmaga. Uzależnienie alkoholowe bywa utrapieniem dla wielu rodzin, jednakże można sobie z nim poradzić. Anonimowi Alkoholicy – co daje nam integracja we wspólnocie? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć poniżej!

Czym jest wspólnota Anonimowych Alkoholików?

Wspólnotę Anonimowych Alkoholików, nazywa się ogólnoświatowy ruch społeczny, mający na celu okazywanie wsparcia osobom, które zmagają się z uzależnieniem od alkoholu, a chcą wytrwać w trzeźwości. Wspólnota AA nie utożsamia się z żadną religią, wyznaniem, w swoich terapiach jednak stosują wsparcie, jakim jest wyznanie religijne uzależnionego. Jest to grupa wsparcia dla osób mających problem z alkoholem, które mogą otrzymać tam pomoc, jakiej potrzebują.

Wspólnota Anonimowych Alkoholików – jak działa?

Nikt nie zrozumie problemu alkoholowego lepiej niż sam alkoholik. Z tego względu powstała wspólnota Anonimowych Alkoholików, która niesie pomoc zarówno uzależnionym, jak i ich bliskim. Spotkania wspólnoty nazywa się mityngami, na których to uzależnieni mogą dzielić się swoimi problemami, obawami, czy też troskami. Mityngi, które oferują, są zarówno indywidualne, jak i grupowe.

Terapie indywidualne preferują uzależnieni, którzy mają problem z wyrażaniem własnych emocji, lub z nawiązywaniem kontaktów z innymi ludźmi. Grupowa terapia jest zarówno dla uzależnionych, jak i ich bliskich, którzy dość często nie potrafią się odnaleźć w tak trudnej sytuacji.

Anonimowi alkoholicy - co daje nam życie we wspólnocie

Kim są Anonimowi Alkoholicy

Anonimowym Alkoholikiem może być każdy, kto zmaga się z problemem alkoholowym i podjął chęć leczenia. Jedynym i niepodważalnym warunkiem, który trzeba spełnić, aby móc uczestniczyć w zajęciach wspólnoty, to trzeźwość i chęć jej stałego utrzymania.

Anonimowym Alkoholikiem można być niezależnie od płci – wspólnota oferuje swoją pomoc zarówno kobietom, jak i mężczyznom. We wspólnocie pomoc otrzymają wszyscy, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, czy też życiowej, bowiem nie ma żadnych składek, czy też opłat, które musi ponieść uzależniony lub jego rodzina. Ich podstawowym celem, jak i założeniem jest niesienie pomocy osobom, które mają problem z alkoholem.

Anonimowi Alkoholicy – co daje nam integracja we wspólnocie?

To, jak wiele wyniesie alkoholik ze wspólnoty Anonimowych Alkoholików, jest zależne od niego samego. Niemniej jednak pierwszym podstawowym krokiem, jest zrozumienie istoty problemu, a także identyfikacja własnej osoby z tymże uzależnieniem. Mityngi, na których uzależnieni dzielą się swoimi doświadczeniami, pozwalają innym dostrzec, że u nich wykształciły się te same mechanizmy. Dzielenie problemów z innymi pozwala także zrozumieć, że każdego może spotkać to samo, jeśli nie zaprzestanie spożywania alkoholu.

Wsparcie jest podstawą wytrwania w trzeźwości!

Integracja we wspólnocie Anonimowych Alkoholików zapewnia także ogrom wsparcia. Alkoholik rozumie, że nie jest sam, a problem, z którym się zmaga, nie dotyczy tylko jego osoby. Jest to niezwykle pomocne narzędzie, mające wpływ na trwanie w trzeźwości. Każdy niesie swój bagaż doświadczeń, jednakże zrozumienie, iż nie zostało się z tym samemu, jest niezbędne w walce z uzależnieniem.

Wspólnota AA, a dalsze życie alkoholika

Uzależnionym od alkoholu jest się całe życie. Nie istnieje możliwość całkowitego wyleczenia się, a jedyną możliwością, która pozwoli uchronić przed powrotem do nałogu, jest całkowita rezygnacja z niego. Wytrwanie w trzeźwości, szczególnie kiedy dotykają nas sytuacje trudne, może być ciężkie dla alkoholika, dlatego niezbędna jest stała, wieloletnia terapia. Mityngi we wspólnocie AA są motywujące dla osób zmagających się z tym problemem, bowiem warunkiem uczestnictwa w zajęciach, jest całkowita trzeźwość i chęć w niej wytrwania. Po rozpoczęciu terapii alkoholik jest w stanie ułożyć sobie na nowo życie, a regularne uczęszczanie na mityngi, pomaga mu w tym na co dzień.

Wspólnota AA – jakich działań nie podejmują?

We wspólnocie Anonimowych alkoholików nie obowiązuje rejestracja członków. Każdy uczęszcza tam anonimowo, co daje mu poczucie bezpieczeństwa. Wspólnoty nie obchodzi Twój status materialny, miejsce pracy, czy też sytuacja życiowa – ich celem jest niesienie pomocy ludziom, którzy zmagają się z problemem alkoholowym. Na mityngach nie można się także spodziewać leków, czy środków medycznych, które mają wpływ na detoks organizmu. Narzędziem pracy wspólnoty Anonimowych Alkoholików, jest psychoterapia.

Integracja we wspólnocie Anonimowych Alkoholików daje uzależnionemu ogrom wsparcia, którego potrzebuje w walce z chorobą. Uzależniony otrzymuje odpowiednie narzędzia do pracy nad sobą, a także możliwość dzielenia się problemami z innymi ludźmi, którzy borykają się z takim samym zaburzeniem, dzięki czemu rozumieją go bardziej, niż ktokolwiek inny.

Przeczytaj również:

Ośrodek leczenia uzależnień. Jak wybrać ten właściwy?

Ośrodek leczenia uzależnień. Jak wybrać ten właściwy?

Leczenie uzależnień to długa droga, do pokonania której potrzebna jest zarówno silna wola pacjenta, jak i właściwy dobór specjalistów. Często jest tak, że jedyną skuteczną formą terapii jest terapia prowadzona przez stacjonarny ośrodek leczenia uzależnień.

Prywatny Ośrodek leczenia uzależnień – walka z nałogiem

Prywatny Ośrodek leczenia uzależnień – walka z nałogiem

W leczeniu nałogów i uzależnień nie ma tzw. półśrodków. Decyzja o podjęciu terapii jest trudna i wiąże się z wieloma obawami. W ośrodku uzależnień pracują jednak specjaliści pełni zaangażowania i pasji do swojej pracy, którzy służą profesjonalną pomocą w trudnym czasie odbywania terapii.

Nie bój się zmian! Jak zacząć wychodzić z nałogu.

Nie bój się zmian! Jak zacząć wychodzić z nałogu.

Kiedy osoba uzależniona zaczyna myśleć o podjęciu leczenia odwykowego, przeżywa wiele niepokoju i wątpliwości. Często zadaje sobie pytanie, czy to ma sens? W przeszłości wielokrotnie sama podejmowała próby zaprzestania picia, jednak bez efektu. Dlaczego poprzednie działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów?