Blog

Jak zadbać o zdrowie psychiczne w trakcie kolejnego lockdownu?

Jak zadbać o zdrowie psychiczne w trakcie kolejnego lockdownu?

W obecnej sytuacji, po ponad roku od rozpoczęcia pandemii z jednej strony może się wydawać, że potrafimy już zadbać o swoje zdrowie psychiczne w trakcie lockdownu, gdyż oswoiliśmy się z sytuacją. Z drugiej jednak strony przedłużający się stan stresu, gdy nie wiemy, kiedy świat wróci do takiego, jakim go znaliśmy sprzed pandemii, może wpływać bardzo negatywnie na nasze zdrowie psychicznie. Nasuwa się pytanie, co można zrobić, by zadbać o swój dobrostan?

Kto jest szczególnie narażony na negatywne skutki lockdownu?

Najbardziej narażone są osoby, które są podatne na różnorodne zaburzenia psychiczne, czyli z jednej strony te osoby, u których wcześniej, zanim pojawiła się epidemia koronawirusa, cierpiały na zaburzenie psychiczne, uczęszczał na terapię, a z drugiej strony osoby, u których sytuacja zamknięcia w domu i przymusowej izolacji wywołuje problemy ze zdrowiem psychicznym.

Osoby wcześniej leczące się z powodu np. depresji, czy zaburzeń lękowych powinny pamiętać, że w tym stresującym okresie terapia jest kluczowa. Z powodu ograniczonej dostępności do opieki psychologa, psychoterapeuty, czy psychiatry trzeba zadbać o to, by mieć kontakt ze specjalistą oraz by nie zabrakło leków, jeśli są zaordynowane.

Zalecenia władz mają na celu jak najszybsze ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Zatem każda czynność, nawet tak pozornie błaha, jak mycie rąk, jest bardzo ważna, gdyż poczucie, że robimy wszystko, co możemy, by zapobiegać rozwoju wirusa, obniża poziom lęku i napięcia z nim związanego. U osób z depresją często dochodzi do zaniechania nawet tak prostych aktywności – higiena osobista, wstanie z łóżka, ubranie się. Ważne, ażeby każdego dnia wykonywać te wszystkie czynności, które zazwyczaj robi się przed wyjściem np. do pracy czy szkoły, (m.in. mycie zębów, makijaż i inne). To sprawi, że będziemy mieli poczucie normalności.

Profilaktyka w domowych warunkach

By zadbać o swoje zdrowie psychiczne w trakcie lockdownu należy również wprowadzić porządek w harmonogramie dnia i wyraźnie odróżniać te momenty, w których pracujemy (np. nie odpowiadamy na maile w piżamie z łóżka i tak samo nie przynosimy wieczorem laptopa do sypialni) od tych, gdzie odpoczywamy. Ważne, by wprowadzić chociażby najmniejszą aktywność fizyczną do naszych codziennych rytuałów. Wiele badań potwierdziło, że istotnym czynnikiem przy poprawie jakości życia jest aktywność fizyczna.
Oczywiście dobrze by było zadbać także o kwestię zrównoważonej diety, która będzie wzmacniać naszą odporność oraz wspierać zdrowie psychiczne.

Wiadomo, że każdy, w sytuacjach stresujących stara się na różne sposoby radzić sobie z powstałym napięciem. Należy jednak unikać negatywnych strategii radzenia sobie ze stresem – alkohol, papierosy, narkotyki i inne używki mogą wydawać się dobrym rozwiązaniem, jednak na dłuższą metę szkodzą zdrowiu. Alkohol ma działanie depresyjne, a u osób z lękami początkowo może poprawiać samopoczucie, by potem uderzyć ze zdwojoną siłą, nawet u osób biorących leki stabilizujące nastrój.

Ważna jest dbałość o tzw. higienę snu. Sypialnia powinna służyć tylko do spania, nie powinno się w niej pracować i jeść, a także nie używać urządzeń elektronicznych. Dobrze mieć możliwość urządzenia sypialni tak, żeby była bezpiecznym i komfortowym miejscem. Jeśli mieszka się w kawalerce, to dobrze postarać się odgrodzić sypialnię, choćby zasłoną. Przed samym snem warto też zaciemnić pokój np. roletami czy zasłonami. Próba połączenia pracy, czy innej aktywności z wypoczynkiem grozi poczuciem niemożności wyłączenia się, nawet podczas snu. Może prowadzić do pogłębienia złego nastroju i wrażenia bezczynności. Sen należy traktować jak rzecz świętą. Prawidłowa jego ilość to u osoby dorosłej 7-9 godzin.

Aby przyzwyczaić organizm do regularnego i dobrego snu warto zacząć zapisywać przybliżoną godzinę zasypiania oraz ewentualnego przebudzania się. Ważne, by godziny zasypiania i wstawania były regularne, a sama długość snu była dopasowana do potrzeb.

Kontakt jest ważny

Co istotne, nie należy zaniedbywać kontaktu z innymi ludźmi. Mimo społecznej kwarantanny mamy wiele możliwości, by komunikować się z innymi. To dobry czas, by upewnić się, że mamy prawidłowe numery/maile do bliskich i ważnych dla nas osób. Można również odnowić dawne kontakty, czy sprawdzić co słychać u dalszej rodziny. Dzięki wielu społecznościom internetowym możemy poznać osoby, które dzielą nasze zainteresowania.

Z drugiej strony przymusowy lockdown to również bardzo dobra okazja do przeglądu swoich mediów społecznościowych. Najlepszą zasadą jest włączenie tylko tych powiadomień aplikacji na telefonie czy komputerze, które są potrzebne. Świetną metodą jest również wyciszenie kanałów, stron czy osób, których posty sprawiają nam przykrość.

Sytuacja pandemii i związanego z nią lockdownu wiąże się z ogromną niepewnością, a jak wiadomo osoby zmagające się z przeróżnymi lękami, czy zaburzeniami mają tendencję do nadmiernego poszukiwania faktów i informacji, by być pewnym i mieć kontrolę nad swoim życiem. Musimy jednak mieć świadomość tego, że nie na wszystko mamy wpływ i zająć się tym, nad czym mamy rzeczywistą kontrolę. Iluzją jest przeświadczenie, że pewność uchroni nas przed niebezpieczeństwem. Każdy kolejny przeczytany artykuł czy kompulsywne mycie rąk nie zagwarantuje nam 100% pewności. Należy się pogodzić z tym, że na pewne zdarzenia nie mamy wpływu niezależnie od tego, jak bardzo będziemy się złościć. Kluczem jest zachowanie spokoju i pogodzenie się z sytuacjami, na które nie mamy wpływu i przekierowania działań, na rzeczy zależne od nas.

Dołącz do nas na Facebooku.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19