Lifestyle

Jak zakończyć toksyczną relację?

Jak zakończyć toksyczną relację?

Toksyczne relacje to nie tylko związki, w których dochodzi do przemocy fizycznej. To także relacje, w których pojawia się manipulacja, kłamstwa, czy też podkopywanie poczucia własnej wartości. Toksycznym partnerem może być zarówno kobieta, jak i mężczyzna, a w niektórych przypadkach oboje mogą być dla siebie wzajemnie toksyczni. Jeśli przebywasz w przemocowym lub dysfunkcyjnym związku i podjąłeś decyzję o jego zakończeniu, ten poradnik jest dla Ciebie! Jak zakończyć toksyczną relację? Odpowiedź można znaleźć poniżej!

 

Czym jest toksyczny związek?

 

Toksyczny związek to relacja, w której dochodzi do zachowań, które uważane są za niezdrowe. Może dochodzić w nim zarówno do przemocy fizycznej, jak i psychicznej, lecz nie jest to wyznacznik, bowiem lista niezdrowych zachowań jest długa. Jeśli w relacji jedna ze stron daje z siebie wszystko i całkowicie się poświęca, aby uszczęśliwić drugą osobę, a nie otrzymuje za to nic w zamian, ciężko mówić o zdrowym i stabilnym związku. Osoby będące w takich relacjach dość często nie mają świadomości, że jest to niszczące. Wpływ ma na to ogrom rzeczy, a jednym z nich jest brak dobrych wzorców w młodzieńczych latach. Nie oznacza to jednak, że tylko osoby, które mają trudną przeszłość lub nie znają innego modelu związku, kończą w takich relacjach, bowiem może to spotkać każdego. Manipulanci, czy też narcyzi są w stanie zniszczyć nie tylko słabsze osoby, lecz także te równe sobie. Umiejętność zrzucenia winy na drugą osobę to tylko początek, ponieważ wieloletnie podkopywanie własnej wartości przez najbliższą osobę może zniszczyć każdego.

Toksyczne relacje nie wpływają dobrze na zdrowie psychiczne, ponieważ są wyniszczające. Dochodzi w nich do burzliwych kłótni, rozstań, czy też emocjonalnych przejść. Takie zachowania to emocjonalny rollercoaster, z którego bardzo ciężko zejść. Jest to jednak możliwe.

Kiedy zakończyć toksyczny związek?

Jakiekolwiek sygnały sugerujące niezdrowe zachowania w związku powinny być czynnikiem, który sprawi, że dojdzie do rozstania. Zakończenie relacji to konieczność, szczególnie wtedy, gdy dominującym uczuciem jest cierpienie. Tkwienie w tego typu związkach jest możliwe tylko wtedy, kiedy obie strony dostrzegają problem i chcą to zmienić. Wieloletnia terapia dla obojga, jak i każdego z nich osobna, jest konieczna. Pomoże pozbyć się toksycznych zachowań ze swojego związku.

 

Jak zakończyć toksyczną relację?

 

Zakończenie toksycznego związku jest niezwykle trudne. Nie oznacza to jednak, że jest to całkowicie niemożliwe. Za trudność skończenia tego typu relacji odpowiada wiele czynników . Wśród nich są brak poczucia własnej wartości, wysoka wrażliwość, ogrom emocji, a także strach przed samotnością i nieumiejętnością poradzenia sobie samemu, bez partnera.

Zadbaj o siebie!

Aby zakończyć toksyczną relację, konieczne jest zrozumienie, że świat się nie skończy, jeśli związek się rozpadnie. Osoby tkwiące w tego typu relacjach mają poczucie, iż nic dobrego już ich nie czeka, że nie poradzą sobie bez obecności drugiej osoby, a co za tym idzie – nie poradzą sobie w życiu. Jest to błędne myślenie, bowiem wiele osób zapomina, iż przed wejściem w związek byli sami i dawali sobie radę. Zadbanie o swoje potrzeby i poczucie własnej wartości to pierwszy krok do skończenia toksycznej relacji.

Wsparcie potrzebne od zaraz!

Zakończenie toksycznej relacji to jedno, lecz wytrwanie w swoim postanowieniu to kolejna kwestia, która może okazać się dla niektórych trudna. Tęsknota jest normalnym uczuciem i może dopaść każdego, nawet jeśli związek nie należał do najłatwiejszych. Nie chcemy rozpamiętywać tych najgorszych chwil, dlatego szukamy usprawiedliwienia i wymówek dla innych, a co za tym idzie – wspominamy te najlepsze chwile. Mimo że są to całkowicie normalne emocje, nie można pozwolić, aby były głównym priorytetem. Konieczne jest wsparcie innych osób, które w chwilach słabości przypomną, że rozstanie było potrzebne. Szczególnej pomocy po zakończeniu związku z toksycznym partnerem potrzebują osoby, które mają niskie poczucie własnej wartości.

Pozwól sobie na odrobinę przyjemności!

Choć powiedzenie, że czas na nowe hobby może brzmieć banalnie, wcale takie nie jest. Znalezienie zajęcia, które będzie sprawiało przyjemność, może okazać się kluczowe w zerwaniu z toksyczną relacją. Szukanie nowych możliwości to także inwestycja w samego siebie, bowiem przynosi to nie tylko miłe wspomnienia, lecz ogrom satysfakcji. Odcięcie się od zajęć, które przypominają o partnerze to początek nowej drogi, na którą zasługuje każdy, kto tej pomocy potrzebuje.

Wyjście z toksycznego związku może być dla niektórych ciężkie. Jest ono jednak możliwe i to w każdym jego momencie. Podstawa zdrowej relacji to dbanie o własne potrzeby, jak i poczucie wartości. Są to nadrzędne fundamenty, których o zburzenie nie jest trudno. Jeśli nie czujesz się dobrze w swoim związku, bądź dostrzegasz w nim sygnały, które mogą świadczyć, że jest toksyczny – nie zwlekaj i wykonaj pierwszy krok. Zadbaj o swoją przyszłość i zdrowie psychiczne, bowiem szkoda tracić życie na osoby, które swoją obecnością przynoszą jedynie cierpienie.

 

Odwiedź stronę Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO na Facebooku.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19