Blog

Pierwsza wizyta u terapeuty – co warto wiedzieć

Pierwsza wizyta u terapeuty – co warto wiedzieć

Często ten pierwszy krok jest jednocześnie najważniejszy i najtrudniejszy. Decyzja o zapisaniu się do terapeuty dla większości osób to jak krok milowy. Wiąże się to z wieloma różnymi emocjami — ze stresem, nadzieją, obawą, a nawet ze smutkiem czy radością. Możesz być z siebie dumny, że zdecydowałeś się zawalczyć o swoje życie! Poznaj kilka porad, które sprawią, że pierwsza wizyta u terapeuty będzie dla Ciebie mniej stresująca.

Mówienie daje ukojenie

Kiedy usiądziesz już w gabinecie, terapeuta zada Ci kilka pytań i rozpocznie się pierwszy etap terapii. Jeśli obawiasz się, że będzie to wywoływało u Ciebie zbyt duże skrępowanie, to musisz wiedzieć, że szybko to minie. Oczywiście u jednych niewielki wstyd trwa odrobinę dłużej, niż u innych i to także jest całkowicie naturalne. Jednak wkrótce zobaczysz, że mówienie staje się łatwiejsze i nie masz już oporów przed tym.

Niemal dla wszystkich pacjentów rozmowa z terapeutą wiąże się z uczuciem ukojenia, ulgi, tak jakby wielki kamień spadł im z serca. Te emocje mijają po chwili od wizyty i tylko regularne przychodzenie na spotkania i wyciąganie wniosków sprawiają, że zaczynasz patrzeć na wiele spraw w swoim życiu zupełnie inaczej.

Warto przygotować się do pierwszego spotkania

Kolejną kwestią jest przygotowanie do spotkania z terapeutą. Dobrym rozwiązaniem będzie poukładanie sobie w głowie największych problemów, które chciałbyś omówić ze specjalistą. Wiele osób decyduje się na robienie notatek i późniejsze przedstawienie ich terapeucie. Co można w nich zapisać? Przede wszystkim, jakie myśli pojawiają się w Twojej głowie najczęściej i Cię niepokoją. Z czym masz problem, co wywołuje u Ciebie napięcie, kiedy ono występuje, co skłoniło Cię do zapisania się na pierwszą wizytę u terapeuty itp. Tak naprawdę wszystko, co uznasz za ważne. Dzięki temu leczenie od razu będzie ukierunkowane w odpowiednią stronę i terapeuta szybciej dojdzie do sedna sprawy.

Zastanów się, co chcesz osiągnąć

Niektórzy specjaliści w trakcie pierwszego spotkania mogą zadać Ci pytanie związane z celem, na jakim najbardziej Ci zależy w związku z sesjami terapeutycznymi. Zostanie on zapewne zanotowany, więc przemyśl to. Być może chcesz odkryć źródło swojego lęku, sposób, dzięki któremu przestaniesz sięgać po używki, gdy życie stanie się dla Ciebie zbyt trudne, a może chcesz poznać sposób, jak rozładować napięcie. Każdy z nas jest inny, więc i cele mogą znacząco różnić się od siebie. Dlatego dobrze zastanów się, czego Ty w tym momencie chcesz i przy okazji czego oczekujesz od terapeuty.

Przygotuj się na wywiad

Pierwsze spotkanie często opiera się głównie na wywiadzie. Wtedy terapeuta zadaje wiele pytań, które pozwalają mu na ustalenie drogi, w którą pójdzie dalsza rozmowa czy nawet cały zbiór sesji. Przede wszystkim padają takie pytania, jak:

 • Ile masz lat?
 • Jakie masz wykształcenie?
 • Czy jesteś w związku?
 • Czy masz rodzeństwo i jakie relacje was łączą?
 • Kim są Twoi rodzice i jakie masz z nimi relacje?
 • Czy chorujesz na coś, czy kiedykolwiek leczyłeś się u psychoterapeuty i co było powodem?
 • Czy masz jakieś dolegliwości somatyczne?

Pytań może być znacznie więcej, ale te powyżej padają najczęściej, więc spokojnie możesz się nad nimi zastanowić jeszcze przed wizytą.

Możesz zadawać pytania

Skoro to Twoja pierwsza wizyta u terapeuty to oczywiście, że nie tylko wiele rzeczy jest dla Ciebie całkowicie nowych, ale przy okazji także możesz mieć sporo różnych pytań. Nie bój się je zadawać. W końcu to czas dla Ciebie, więc skorzystaj z niego. Masz prawo do tego, aby dowiedzieć się, czy terapeuta ma jakiś plan na przebieg spotkań w najbliższym czasie, czy też ile czasu trwa zrealizowanie oczekiwanego przez Ciebie celu.

Mów, ale jeśli chcesz, powiedz stop

Odpowiadanie na pytania zadane przez specjalistę to idealny sposób, dzięki któremu terapeuta może dojść do źródła problemu. Jednak szczególnie na początku, gdy nigdy wcześniej nie mówiłeś o swoich uczuciach czy przeżyciach, rozmawianie z obcą osobą może być problemem. Dlatego, jeśli tak czujesz, to o tym powiedz. Jeśli na początku uznajesz, że jakieś pytanie jest dla Ciebie zbyt trudne, to nie odpowiadaj na nie. Być może w trakcie jednego z kolejnych spotkań nabierzesz więcej odwagi i zaufania do terapeuty i wtedy będziesz gotowy, aby udzielić odpowiedź. Nic na siłę, po prostu krok po kroku staraj się przełamywać własne bariery.

Nie zniechęcaj się!

Jeśli okaże się, że pierwsza wizyta przebiegła inaczej, niż sobie to wyobrażałeś, to nie rezygnuj od razu. Udaj się na przynajmniej 5 spotkań, aby wypracować sobie zdanie na temat terapeuty i ewentualnie wtedy podejmij decyzję. Musisz wiedzieć, że psychoterapia nie zagwarantuje Ci szybkiego sposobu na magiczne pozbycie się problemów. Tutaj potrzeba czasu i co najważniejsze — Twojego zaangażowania. Oczywiście istnieje możliwość, że wybrany terapeuta nie spełnia Twoich oczekiwań, więc przecież możesz go w każdej chwili zmienić. Jednak wtedy zapisz się do innego i nie porzucaj terapii, gdyż szybko zrozumiesz, jak pozytywnie wpływa na sposób postrzegania przez Ciebie różnych problemów.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19