Lifestyle

Praktyka wdzięczności – jak doceniać to, co mamy?

Praktyka wdzięczności – jak doceniać to, co mamy?

W dobie ciągle rozwijającego się internetu, w którym królują social media, a w nich wyidealizowany kanon pięknego życia, coraz więcej osób popada w różnego rodzaju zaburzenia. Życie w ciągłym stresie, lub pędzie po lepsze jutro, skutkować może tragicznymi następstwami. Należy dbać o własne zdrowie, zarówno psychiczne i fizyczne, warto więc przystanąć na chwilę i spróbować docenić, to co ma się wokół siebie. Sekretem do spokojnego i szczęśliwego życia jest praktyka wdzięczności. Jak doceniać to, co mamy? Można nauczyć się tego w prosty dla każdego sposób.

Czym jest praktyka wdzięczności?

Wiele osób zadaje sobie to samo pytanie: jak być szczęśliwym? Odpowiedź jest bardzo prosta. Wystarczy spróbować zacząć doceniać to, co się ma, a nie skupiać się wiecznie na tym, czego brakuje. W ostatnim czasie bardzo modne stało się narzekanie, co nie pomaga w osiągnięciu spokoju ducha, wręcz przeciwnie, skutek jest odwrotny.

Nakręcanie spirali negatywnych uczuć, zwiększa ich intensywność i częstość występowania. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, iż wdzięczność jest niezwykle związana z poczuciem szczęścia. Bycie wdzięcznym wyzwala pozytywne emocje, wpływa odpowiednio na psychikę, a także poprawia zdrowie fizyczne. Praktyka wdzięczności nie oznacza tylko doceniania rzeczy, które się posiada, pozwala ono także na zrozumienie czego tak naprawdę potrzebujemy i pragniemy.

Jak być wdzięcznym?

W życiu każdego człowieka są takie momenty, w których powinien na chwilę stanąć i pomyśleć nad tym, co sprawia mu radość, a następnie zastanowić się, co dobrego ma w swoim otoczeniu. Jest to pierwszy krok do praktykowania wdzięczności na co dzień, bowiem od pierwszej myśli zaczyna kiełkować nurt, który stał się swoistą terapią dla wielu osób. Jak doceniać to, co mamy? Sposobów jest kilka!

Praktyka wdzięczności jak doceniać to co mamy

Weź kartkę i napisz list

Odważnym krokiem, aby zacząć praktykować wdzięczność na co dzień, jest napisanie listu do bliskiej osoby. Powinny się tam znaleźć rzeczy, za które jest się wdzięcznym tej osobie. Może to być partner, ktoś z rodziny, przyjaciół, czy też nawet współpracowników. Wyrażanie wdzięczności innym może stać się swoistym rytuałem, który można powtarzać przynajmniej raz w miesiącu.

Dziennik wdzięczności jest zawsze dobrym rozwiązaniem

Docenianie drobnych rzeczy, czy też chwil, które uznaje się za szczęśliwe, jest podstawową czynnością, którą powinno się wykonywać na co dzień. Aby nie umknęły te momenty i można było do nich wrócić w każdym trudnym momencie, warto je spisać. Świetnym pomysłem jest prowadzenie dziennika, w którym zanotuje się kilka rzeczy, które zachwycają, a także można być za nie wdzięcznym. Wydaje się to banalnym rozwiązaniem, jednak przynosi spektakularne efekty. Zaznaczenie chwil, które powinno się docenić, to nie tylko możliwość powrotu do nich w trudnych momentach. Ćwiczenie to wpływa pozytywnie na pracę mózgu. Człowiek, który codziennie praktykuje wdzięczność, zaczyna się skupiać na pozytywnych rzeczach, aby zapamiętać ich jak najwięcej.

Siła wdzięczności potrafi być wielka

Nie każdy człowiek zdaje sobie sprawę z tego, jak pozytywne skutki niesie ze sobą wdzięczność. Doceniając małe rzeczy oraz chwile, które są warte zapamiętania, uczymy się zwracać uwagę na drobne szczegóły, które potrafiły umknąć nam dotychczas. O tym, jak siła wdzięczności potrafi być ogromna, można się także przekonać podczas codziennych czynności. Przykładem tego może być wizyta w sklepie i rozmowa z ekspedientką. Będąc dla niej miłym, spodziewać się można, że odwdzięczy się tym samym. Jeśli okazujesz wdzięczność całemu światu, on także odpłaca się tym samym na co dzień.

Nie zapominaj o sobie

W dzisiejszych czasach niezwykle istotna jest pamięć o samym sobie. Warto przystanąć na chwilę i zadbać o własne potrzeby. Okaż wdzięczność też sobie i podziękuj za dotychczasowe starania. Możesz sprawić sobie przyjemność i kupić drobny upominek, który przypominać Ci będzie o tym, że starasz się być dla siebie dobrym i wyrozumiałym człowiekiem. Bycie wdzięcznym, to także umiejętność wybaczania małych błędów, które zdarza się popełniać każdemu, dlatego niezwykle ważne jest to, aby umieć zapomnieć i ruszyć dalej, z wdzięcznością, że zrozumiało się ten błąd. Można zatem spróbować go naprawić. Wdzięczność dla samego siebie to podstawa zdrowej relacji z własnym umysłem, a także z innymi ludźmi. Okazując sobie dobro, jesteś w stanie przekazać innym uczucia, które mogą być dla nich niezbędne do przetrwania.

Praktyka wdzięczności jak doceniać to co mamy

Pielęgnuj relacje z bliskimi

Wdzięczność warto okazywać swoim bliskim jak najczęściej. Jest to niezwykle budujące uczucie dla każdego człowieka. Świadomość, że Twoi bliscy czują się szczęśliwi, potrafi być silnym motywatorem do działania. Okazywanie wdzięczności drugiej osobie, w szczególności, jeśli mowa o drobnych gestach, jest dbaniem o jej emocje i poczucie bezpieczeństwa.

Wszyscy wiemy, jak dotkliwe potrafi być życie każdego człowieka, dlatego konieczne jest bycie wdzięcznym za wszystko, co jest w naszym posiadaniu. Docenienie tego potrafi być bardzo pomocne, w szczególności, jeśli czujesz się samotny lub niezrozumiany. Warto dbać o swoich bliskich i im także okazywać wdzięczność. Pamiętaj, bycie wdzięcznym dla świata sprawi, że on odpłaci się tym samym!

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19