Blog

Uzależnienie od mediów społecznościowych – jak sobie z nim radzić?

Uzależnienie od mediów społecznościowych – jak sobie z nim radzić?

Problem uzależnienia od sieci społecznościowych jest postrzegany jako realne zagrożenie dla psychiki, podobnie jak uzależnienia chemiczne, które zmieniają osobowość i zdolność adaptacji społecznej. Wraz z pojawieniem się takich „rozrywek” jak Internet i sieci społecznościowe, pojawili się ci, którzy szybko zaczęli ich nadużywać. Dlaczego jednak tak wiele osób „po wejściu do sieci” nie może się z niej wydostać? Przeczytaj i poznaj odpowiedź!

Globalny problem, który się nadal rozwija

Na początku 2022 r. liczba użytkowników mediów społecznościowych osiągnęła prawie 4,5 miliarda. Tylko na TikToku co sekundę rejestruje się osiem nowych kont. Niewątpliwymi zaletami komunikacji online są:

 • nawiązywanie więzi społecznych,
 • otrzymywanie wsparcia emocjonalnego,
 • organizowanie wydarzeń;
 • rozwijanie hobby i zainteresowań.

Jednak w przypadku nadmiernego i niekontrolowanego użytkowania sieci społecznościowe prowadzą do niebezpiecznych konsekwencji. Niestety trudno walczyć z takim uzależnieniem, gdy używka jest obecna na każdym kroku. Taka dostępność i powszechność technologii sieciowej powoduje, że dużo ludzi odczuwa wręcz społeczną presję, by zakładać konta w sieciach społecznościowych i publikować posty.

Uzależnienie, którego nie można bagatelizować

Według Kanadyjskiego Centrum Uzależnień i Zdrowia Psychicznego zagrożeniem są te przypadki, w których użytkownik spędza w sieciach społecznościowych więcej niż dwie godziny dziennie. W tym kontekście możemy uznać, że spora część społeczeństwa, szczególnie młodych ludzi i młodzieży, jest uzależniona lub narażona na uzależnienie od social media, Internetu i telefonu. Badania pokazują, że może ono powodować:

 • pogorszenie jakości snu;
 • wzmożone uczucie głodu;
 • obniżenie zdolności kognitywnych;
 • zespół deficytu uwagi;
 • utratę zdolności komunikacji na żywo.

Oprócz tego osoby uzależnione od social media często doświadczają także efektu FOMO, czyli panicznego lęku przed pominięciem jakichś informacji, co skutkuje ciągłym monitorowaniem sieci. Brak dostępu do Internetu wywołuje w osobach uzależnionych dyskomfort, agresję i złość. Nierzadko też „nadużywanie” sieci społecznościowych powoduje syndrom ciągłego zmęczenia, a także stresu.

media-spolecznosciowe-uzaleznienie

Dlaczego media społecznościowe uzależniają?

Uzależnienie od sieci społecznościowych, podobnie jak wiele innych, powstaje stopniowo. Wszystko zaczyna się od momentu rejestracji konta. Po pewnym czasie człowiek wykorzystuje media społecznościowe bez przerwy i do wszystkiego, doświadcza świata przez obiektyw aparatu w telefonie, martwi się jedynie o lajki pod postem. Pozostaje jednak pytanie – dlaczego tak się dzieje? Powodów jest kilka:

 • ciekawe i różnorodne treści;
 • pragnienie zdobycia uznania;
 • sposób na ucieczkę od samotności;
 • brak hobby w prawdziwym życiu;
 • niska samoocena i zwątpienie.

Problem stanowi też fakt, że portali społecznościowych nie traktujemy jak poważnego zagrożenia dla swojego zdrowia i wciąż jako społeczeństwo bagatelizujemy ich wpływ na nasze życie.

Czy sam możesz sobie poradzić?

Uzależnienie od mediów społecznościowych nie znajduje się na liście chorób, może jednak poważnie skomplikować życie cierpiącemu na nie człowiekowi. Jeśli więc jesteś zdeterminowany, aby uwolnić się od tego nawyku i wrócić do realnego życia, zastosuj się do kilku prostych wskazówek:

 • ustaw ograniczenia korzystania z sieci za pomocą specjalnych programów;
 • aby mniej boleśnie przeżyć rozstanie z mediami społecznościowymi, zajmij ręce czymś pożytecznym, np. modelowaniem, dzierganiem czy rysowaniem;
 • ogranicz ilość subskrypcji grup tematycznych i fanpage’y;
 • „uporządkuj” listę znajomych – usuń tych, którzy drażnią Cię swoimi treściami oraz tych, z którymi nie utrzymujesz kontaktu od wielu lat.

Na początku może nie być łatwo, ale z biegiem czasu z radością zauważysz, że czujesz się dobrze bez sieci społecznościowych. Jeśli jednak nie radzisz sobie sam, najlepszym wyjściem jest oczywiście skorzystanie z pomocy specjalisty.

Skorzystaj z pomocy, zanim będzie za późno

Media społecznościowe są naszą codzienności i dlatego tak trudno walczyć z uzależnieniem od nich. Na szczęście są takie miejsca jak ośrodek Nefo, które oferują kompleksową i profesjonalną terapię uzależnień każdego rodzaju. Jeśli uważasz, że problem dotyczy Ciebie lub kogoś z Twoich bliskich – nie czekaj! Napisz do nas już dziś!

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19