Blog

Czym jest gaslighting? O bezwzględnej formie manipulacji.

Czym jest gaslighting? O bezwzględnej formie manipulacji.

Czym jest gaslighting i jak działa? Podstawą zdrowia psychicznego jest właściwe rozumienie rzeczywistości, rejestrowanie faktów i wydarzeń, które przytrafiły się nam w życiu. Wyobraź sobie, że żyjesz z osobą, która codziennie podważa racjonalność Twojego postrzegania świata. Wmawia Ci, że to, co pamiętasz, jest nieprawdziwe. Wmawia Ci, że wymyślasz rzeczywistość dookoła i co najgorsze, wierzysz w […]

Czytaj Dalej

Style przywiązania i ich wpływ na relacje- jak wychowanie wpływa na nasze późniejsze związki?

Style przywiązania i ich wpływ na relacje- jak wychowanie wpływa na nasze późniejsze związki?

Teoria rozwoju psychospołecznego mówi, iż na etapie wczesnej dorosłości jednym z ważniejszych celów, jakie sobie stawiamy, jest dobór odpowiedniego partnera. Gdy to się uda, partner ten staje się dla nas głównym obiektem przywiązania i budujemy z nim relację opartą na  wcześniej przyswojonym stylu przywiązania. Czym jest przywiązanie? Przywiązanie charakteryzuje się jako specyficzną więź o charakterze […]

Czytaj Dalej

Jak odnaleźć się w relacjach społecznych w postpandemicznym świecie

Jak odnaleźć się w relacjach społecznych w postpandemicznym świecie

Jak odnaleźć się w relacjach społecznych w postpandemicznym świecie Jeszcze kilka lat temu nikt nie spodziewał się nadejścia pandemii, która odmieni codzienność całego świata. Niestety, rzeczywistość okazała się inna, a każdy człowiek został zmuszony do odnalezienia się w tej nowej i nieznanej nikomu sytuacji. Ciągłe zwiększanie obostrzeń doprowadziło do zamknięcia ludzkości w domach. Ograniczenie swobody […]

Czytaj Dalej

Jakie są problemy idealnych dzieci?

Jakie są problemy idealnych dzieci?

Każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej. Niestety, najczęściej zbyt wysokie aspiracje rodziców przekładają się na zdrowie psychiczne dzieci. Dzieci, od których oczekuje się spełniania wyidealizowanych oczekiwań rodziców mają ogromne problemy z odnalezieniem się w społeczeństwie, jak i całym swoim późniejszym życiu. Jakie są zatem problemy „idealnych dzieci”? Walka o idealne dziecko Przyjście na […]

Czytaj Dalej

Czym jest kryzys egzystencjalny i jak sobie z nim radzić?

Czym jest kryzys egzystencjalny i jak sobie z nim radzić?

Każdy miewa kryzysy, które dopadają nas w gorsze dni, a te przecież są czymś normalnym w ciągłej gonitwie po lepsze jutro. Istnieją jednak momenty, w których rzeczywistość dnia codziennego potrafi być przytłaczająca zbyt długo. Wtedy w naszej głowie rodzą się nowe, nieznane wcześniej stany, które budzą różnorodne emocje. Kwestionowanie sensu swojego życia to pierwsza oznaka […]

Czytaj Dalej

Jak poradzić sobie ze smutkiem i przygnębieniem?

Jak poradzić sobie ze smutkiem i przygnębieniem?

Każdy człowiek doświadcza na swojej drodze życiowej kryzysów, które niekiedy utrudniają codzienne funkcjonowanie. Życie w ciągłym pędzie, ogrom ilości odczuwanego stresu i wydarzenia, które potrafią być trudne, mogą przyczyniać się do odczuwania smutku i przygnębienia. Należy jednak reagować zawczasu, bowiem chroniczny smutek i ból mogą powodować różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. Jak wydostać się zatem z […]

Czytaj Dalej

Jak poradzić sobie z traumą?

Jak poradzić sobie z traumą?

Życie człowieka nie zawsze jest usłane różami, wręcz przeciwnie – rzeczywistość potrafi być trudna dla każdego. Zjawisko stresu jest znane każdemu i doświadczają go wszyscy – nie tylko dorośli, lecz także dzieci. Wydarzenia, które nie należą do najłatwiejszych, mogą zostawić po sobie ogromny ślad na psychice w postaci traumy. Niesie ze sobą ona ogrom negatywnych […]

Czytaj Dalej

Jak kultura wpływa na spożycie alkoholu?

Jak kultura wpływa na spożycie alkoholu?

Wypicie kieliszka na zdrowie, wzniesienie toastu na rzecz różnych okazji, czy też świętowanie okazji wraz z towarzystwem alkoholu jest czymś, co nikogo nie dziwi, bowiem jest to zjawisko praktykowane w większości miejsc na świecie. Pijemy, gdy jesteśmy radośni, lecz nie tylko. Spożywamy alkohol także, kiedy wydarzy się coś złego. Picie alkoholu jest zależne także od […]

Czytaj Dalej

Najlepsze filmy o walce z uzależnieniem

Najlepsze filmy o walce z uzależnieniem

Walka z uzależnieniem to żmudny proces, który potrafi trwać przez długi okres. Jest to temat, który nie znika od lat ze względu na głębokość problemu, jak i jego skalę. Alkohol towarzyszy ludzkości od zawsze, nic więc dziwnego, iż jest poruszany także w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych. Powstają o nim sztuki w teatrze, a także pojawia […]

Czytaj Dalej

Aplikacje na smartfony do walki z uzależnieniem

Aplikacje na smartfony do walki z uzależnieniem

Walka z uzależnieniem to nie tylko kilkudniowy detoks, który pozwoli pozbyć się nałogu. To długi, a zarazem żmudny proces, który potrafi trwać przez całe życie uzależnionego. Koniecznością jest znalezienie sobie narzędzi, które będą pomocne w walce z nałogiem. Wraz z rozwojem technologii, powstają także nowe możliwości przeprowadzania różnorodnych terapii. Jednym z elementów pomocniczych, które są […]

Czytaj Dalej

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19